Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 14.4.2020

Asemakaavan muutos Hamarin Kuusela

Alueella on Hamarin entinen alakoulu, jota kutsutaan Kuuselaksi ja Hokkiplast Oy:n kiinteistöt. Kaavamuutos tukee vanhan koulurakennuksen ja Gammelbackan metsän reunan säilymistä.

Lisäksi tavoitteina on uuden asumisen konseptin ’minitalokorttelin’ kokeilu ja omakotiasumisen lisääminen yleiskaavan mukaan. Pienteollisuuteen käytetyillä kiinteistöillä halutaan turvata toimintamahdollisuuksien jatkuminen sekä myös mahdollisuus muuttaa ne asuinkäyttöön.

Kaupunkikehityslautakunnan päätöksen johdosta asemakaavaehdotus AK 442 asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Liikennekokeilut 2020

Kuntatekniikka esitteli kesälle 2020 kahta liikennekokeilua. Ensimmäinen kokeilu on Läntisen Mannerheiminväylän sillan pyörätiekokeilu, missä toinen keskustaan menevistä ajokaistoista muutettaisiin väliaikaisesti pyörätieksi kesällä 2020.
Toinen kokeilu liittyy pyöräliikenteen ratkaisuihin Jokikadulla Mannerheiminkadun ja Aleksanterinkadun välisellä osuudella.

Lautakunta keskusteli pyöräliikenteen vaihtoehdoista ja merkitsi asian tiedoksi. Lautakunta tekee lopullisen päätöksen liikennekokeilusta myöhemmin.

Poikkeamispäätös ns. Etolan tontille, Mannerheiminkatu 19

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi haetut poikkeamiset esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Mika Varpio esitti asian pöydälle jättämistä mutta ehdotusta ei saanut kannatusta.

Muut asiat

Kaikki muutkin lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaiset.
Kaupunkikehityslautakunnan esityslista