Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 14.4.2020

Detaljplaneändring Kuusela i Hammars

I området finns en tidigare småskola, som kallas Kuusela, och Hokkiplast Oy:s fastigheter. Syftet med detaljplaneändringen är att säkerställa att kanten av Gammelbacka skog och skolhuset från 1910-talet bevaras.

Dessutom är målet att prova ett nytt koncept för boende, ett kvarter med minihus, och att öka egnahemsboendet i enlighet med generalplanen. På fastigheten som används för småindustri vill man bevara verksamhetsförutsättningarna och också trygga möjligheten att ändra den till bostadsbruk.

I enlighet med stadsutvecklingsnämndens beslut lägger stadsplaneringen fram detaljplaneförslaget DP 442 och begär nödvändiga utlåtanden om det.

Trafikförsöken 2020

Kommuntekniken presenterade två trafikförsök för sommaren 2020. Det första försöket gäller Mannerheimgatans bro, där en av körfilerna in mot centrum tillfälligt skulle ändras till en cykelväg sommaren 2020.

Det andra försöket gäller cykeltrafiken på Ågatan på avsnittet mellan Mannerheimgatan och Alexandersgatan.

Nämnden diskuterade olika alternativ för ordnandet av cykeltrafiken och antecknade ärendet för kännedom. Nämnden fattar senare det slutliga beslutet om trafikförsöken.

Undantagslov för den sk. Etolatomten, Mannerheimgatan 19

Stadsutvecklingsnämnden godkände de ansökta undantagen enligt föredragandens förslag. Mika Varpio föreslog att ärendet bordlägges men förslaget fick inget understöd.

Övriga ärenden

Även de övriga besluten överensstämde med beredningen.