Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 15.6.2021

Aleksanterinkadun itäpäätteen asemakaavan muutos tulossa nähtäville

Mika Varpio esitti Camilla Antaksen kannattamana, kaavan palauttamista valmisteluun, joten palautuksesta äänestettiin. Äänestyksessä annettiin seitsemän jaa -ääntä asian käsittelyn jatkamisen puolesta (Patrik Björkman, Anita Spring, Christer Andersson, Mikko Valtonen, Ritva Kilpirinne, Riitta Ahola, Kristel Pynnönen) ja kolme ei – ääntä (Laura Karé, Camilla Antas, Mika Varpio) palauttamisen puolesta, joten asian käsittely jatkui. Jarmo Grönman oli esteellinen eikä läsnä asiaa käsiteltäessä.

Jatkokäsittelyssä lautakunta hyväksyi vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin ja päätti esittää kaupunginhallitukselle esitettäväksi kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavamuutoksen.

Alue muodostuu kolmesta verrattain pienestä alueesta, joita rajaavat myös Sibeliuksenbulevardi, Kevätkummuntie ja Wittenberginkatu. Asemakaavamuutos koskee alueen rakentamisen määrää ja käyttötarkoitusta.

Poikkeamislupa Koivumäentie 8, Ernestas

Porvoon A-asunnot Oy on hakenut kiinteistölleen runsaan käyttämättömän rakennusoikeuden hyödyntämistä ja uuden pääasiassa kaksikerroksisen ns. luhtikerrostalon rakentamista tontin länsiosaan.

Mika Varpio esitti, Camilla Antaksen kannattamana, että poikkeamista ei myönnetä. Esittelijän ehdotus oli luvan myöntäminen. Äänestyksessä annettiin kahdeksan jaa -ääntä (Kristel Pynnönen, Patrik Björkman, Laura Karén, Christer Andersson, Ritva Kilpirinne, Anita Spring, Riitta Ahola, Mikko Valtonen) esittelijän ehdotuksen puolesta ja kaksi ei -ääntä (Camilla Antas, Mika Varpio) Varpion vastaehdotuksen puolesta.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi haetut poikkeamiset.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.