Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 16.6.2020

Vastaus keskustan ilmaista pysäköintiä koskevaan valtuustoaloitteeseen

Jarmo Grönman ehdotti, Ritva Kilpirinteen kannattamana, asian palauttamista valmisteluun, joten asiasta äänestettiin ja lautakunta päätti äänin 8 (Anita Spring, Kristel Pynnönen, Camilla Antas, Riitta Ahola, Christer Anderssson, Laura Karén, Mika Varpio ja Mikko Valtonen) – 3 (Patrik Björkman, Ritva Kilpirinne ja Jarmo Grönman) jatkaa asian käsittelyä.

Mikko Valtonen ehdotti Anita Springin kannattamana seuraavanlaista vastausta valtuustoaloitteeseen:

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että edellä mainittu annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen ja, että asia käsitellään kestävän talouden ohjelman ja talousarvion 2021 valmistelun yhteydessä.

Lautakunta päätti yksimielisesti, että Valtosen ehdottama annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen

Jarmo Grönman jätti seuraavanlaisen pöytäkirjamerkinnän, johon yhtyivät Patrik Björkman ja Ritva Kilpirinne:

Vastaus aloitteeseeni on laadittu virheellisin tiedoin ja siitä syystä asia olisi pitänyt palauttaa uuteen valmisteluun.

Oikaisuvaatimus Jokikadun suosituspyöräkaistan toteuttamisesta

Kaupunkikehityslautakunta päätti äänin kahdeksan ((Anita Spring, Kristel Pynnönen, Camilla Antas, Riitta Ahola, Christer Anderssson, Laura Karén, Mika Varpio ja Mikko Valtonen) – kolme (Patrik Björkman, Ritva Kilpirinne ja Jarmo Grönman) hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Jarmo Grönmanin ehdotus, jota Patrik Björkmanin kannatti, oikaisuvaatimuksen hyväksymisestä hävisi äänestyksen.

Jarmo Grönman jätti seuraavanlaisen pöytäkirjamerkinnäin, johon yhtyi Patrik Björkman:

Oikaisuvaatimus olisi pitänyt hyväksyä koska Jokikadun yrittäjiä ja kiinteistöjen omistajia ei ole kuultu kokeilua suunniteltaessa.

Hamarin Kuuselan koulun asemakaava hyväksyttiin

Tarjouskilpailu tontin ja koulun myymisestä järjestetään syksyllä. Koulun ympärille voidaan sijoittaa enintään 12 asuntoa. Minitalot ovat kooltaan 30 – 60 kerrosnelilömetriä.

Muut asiat 

Aleksanterinkadun itäpäätteen asemakaava poistettiin listalta.

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.