Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 18.1.2022

Lautakunta hyväksyi osaltaan Lundinkadun päätteen asemakaavan

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin ja päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavamuutoksen 529, Lundinkadun pääte, kaupunginosassa 2.

Alue sijaitsee Porvoon keskustassa Lundinkadun koillispäässä Vänrikinkadun ja Engelinpolun välissä. Etäisyys torille on noin 300 metriä. Palveluita on runsaasti ja joukkoliikenneyhteydet ovat hyvät.  Suunnittelualue on kooltaan 7606 m2. Kiinteistön ja sillä olevat rakennukset omistaa Porvoon kaupunki.

Muut asiat

Poikkeamispäätös Teissalassa poistettiin listalta. Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.