Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 18.11.2022

Nämnden godkände för dess egen del detaljplanen för Lundgatans ände

Stadsutvecklingsnämnden godkände bemötandena till utlåtandena och anmärkningarna och beslutade föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att den godkänner detaljplaneändringen 529, ändan av Lundagatan, stadsdelen 2.

Området finns i Borgå centrum i nordöstra ändan av Lundagatan mellan Engelsstigen och Fänriksgatan. Avståndet till torget är ungefär 300 meter. Det finns många tjänster och kollektivtrafikförbindelserna är bra. Planeringsområdet är 7 606 m² stort. Borgå stad äger fastigheten och byggnaderna på fastigheten.

Övriga ärenden

Undantagslovet i Teisala avlägsnades från föredragningslistan. De övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.