Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 18.8.2020

Lausunto hiilineutraali Uusimaa 2035 -ilmastotiekartan painopisteistä ja toimintalinjauksista 

Kaupunkikehityslautakunta totesi esityksessään lausunnoksi Uudenmaan liitolle mm. seuraavaa:

Tieliikenne muodostaa 39% Porvoon alueen päästöistä. Vuonna 2016 toteutetun valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen mukaan Porvoosta suuntautuu 18 000 matkaa vuorokaudessa Porvoon ulkopuolelle. Valtaosa näistä matkoista on työmatkaliikennettä pääkaupunkiseudulle. Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmillä on siis merkittävä rooli myös Porvoon alueelle.

Tiekarttatyössä on siis syytä muistaa, ettei liikennejärjestelmäsuunnittelussa tule hankaloittaa liikkumista metropolialueen sisällä, Porvoo mukaan luettuna. Esimerkiksi mahdollisten ruuhkamaksujen osalta pitää vaikutustenarviointi tehdä laajasti ja kokonaisvaltaisesti, myös pääkaupunkiseudun ulkopuoliset alueet huomioon ottaen. Nopea Itärata parantaisi porvoolaisten joukkoliikenneyhteyksiä merkittävästi.

Kaupunkikehityslautakunta totesi esityksessään lausunnoksi myös, että kuntien erot sekä päästötilanteessa, päästölähteissä että resursseissa on syytä huomioida tarkkaan tiekartassa, etteivät kunnat ja kaupungit ajaudu eriarvoiseen asemaan.

Muuten tiekartan painopistealueet ja monipuoliset toimenpidelinjaukset takaavat omalta osaltaan tuen Porvoon kaupungin omille ilmastotoimille.

Kaupunginhallitus antaa lopullisen lausunnon asiasta.

Porvoon pyöräliikenteen edistämisohjelma

Jarmo Grönman, Patrik Björkmanin kannattamana, esitti edistämisohjelman hylkäämistä, joten asiasta äänestettiin. Lautakunta päätti äänin 8 (Anita Spring, Kristel Pynnönen, Camilla Antas, Riitta Ahola, Christer Anderssson, Laura Karén, Mika Varpio ja Mikko Valtonen) – 3 (Patrik Björkman, Petter Punnonen ja Jarmo Grönman) hyväksyä osaltaan pyöräliikenteen edistämisohjelman ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle. Tässä vaiheessa ohjelmaa painottuu infrastruktuurin kehittämiseen. 

Poliittisesti hyväksytyn edistämisohjelman avulla on tarkoitus hakea valtionavustusta Traficomilta kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. 

Kyläkyydin jatkaminen talvikaudella 2020 – 2021

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että kyläkyyti kilpailutetaan välittömästi siten, että liikennöinti alkaa 28.9.2020 ja jatkuu 12.5.2021 saakka. Toiminta-aluetta laajennetaan Sannaisiin asti. Optiona kilpailutetaan myös lauantain asiointiliikenne samalla alueella.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.