Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 2.5.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Lautakunta käsitteli uusia tonttien luovutusehtoja ja -hintoja

Kaupunkikehityslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 2.5.2023 pidetyssä kokouksessaan, että tonttien luovutushinnat ja yleiset tontinluovutusehdot hyväksytään noudatettaviksi ajalla 1.9.2023-31.8.2024.

Porvoo kaupunginvaltuusto päättää aina vuosittain asemakaavoitetun alueella sijaitsevien tonttien luovutusehdot sekä hinnat. Nykyiset hinnat ja ehdot ovat voimassa elokuun 2023 loppuun.

Myllykylään mahdollistetaan asuntoja hotellihuoneiden tilalle

Kaupunkikehityslautakunta totesi, että Myllykylään haettu hanke täyttää erityiset edellytykset rakennusluvan myöntämiselle ja hyväksyi Myllykylään haetun poikkeamispäätöksen. Tämä päätös mahdollistaa majoitus- ja kokoontumisrakennuksessa muutoksen, jolla osa tiloista muutetaan asuinhuoneistoiksi. Näitä huoneistoja on mahdollista toteuttaa yhteensä 11 kappaletta. Lisäksi päätös mahdollistaa aurinkopaneelien asentamisen kohteen etelänpuoleiselle kattolappeelle.

Päätös mahdollistaa rakennukseen jatkossa 12 hotellihuonetta sekä 15 asuinhuoneistoa. Haettu muutos mahdollistaisi myös pysyvän asumisen asuinhuoneistoissa. Samalla hotellin vuodepaikkaluku laskisi 80 vuodepaikasta 36 vuodepaikkaan. Asukkaiden määrä voisi muutoksen jälkeen olla noin 50–70 henkeä.

Muut asiat

Lautakunta ei kokouksessaan käsitellyt Eklöfska skolanin liikenneturvallisuutta käsittelevää poikkeamispäätöstä, sillä asia vaatii lisää selvittelyä.

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.