Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 2.5.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Nämnden behandlade nya tomtöverlåtelsevillkor och priser

Stadsutvecklingsnämnden beslutade vid sitt möte 2.5.2023 föreslå stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att överlåtelsepriserna för tomter och de allmänna tomtöverlåtelsevillkoren godkänns för att följas under tiden 1.9.2023–31.8.2024.


Stadsfullmäktige i Borgå fastställer årligen överlåtelsevillkoren och priserna för tomter i detaljplaneområden. De nuvarande priserna och villkoren gäller till slutet av augusti 2023.

I Molnby möjliggörs bostäder i stället för hotellrum

Stadsutvecklingsnämnden konstaterade att projektet i Molnby uppfyller de särskilda förutsättningarna för beviljande av bygglov och godkände det sökta undantaget. Detta beslut möjliggör en ändring i inkvarterings- och konferensbyggnaden så att en del av lokalerna ändras till bostäder. Det är möjligt att bygga sammanlagt 11 sådana nya bostäder. Dessutom möjliggör beslutet installering av solpaneler på byggnadens tak mot söder.


I och med beslutet kan det i fortsättningen finnas 12 hotellrum och 15 bostäder i byggnaden. Ändringen innebär också att det blir möjligt att bo permanent i bostäderna. Samtidigt minskar antalet bäddplatser i hotellet från 80 till 36. Efter ändringen kan antalet boende vara ungefär 50–70 personer.

Övriga ärenden

Stadsutvecklingsnämnden behandlade inte undantagstillståndet, som gällde Eklövska skolans trafiksäkerhet. Ärendet kräver tilläggsutredningar.


Nämndens övriga beslut var likaså i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.