Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 20.9.2022 (korjattu 21.9.2022)

Porvoon kehäsymboli.

Lautakunta hyväksyi osaltaan vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman äänestysten jälkeen

Lautakunnan jäsenet keskustelivat talousarviosta ja tekivät 11 vastaehdotusta. Kannatetuista kahdeksasta vastaehdotuksesta äänestettiin.


Muutosesitykset, jotka johtivat talousarvion tekstiosan muutoksiin, olivat Emilia Mattsson Nortamon esitys tekstilisäyksestä kestävään kehitykseen ja Riitta Aholan muutosesitykset joukkoliikenteen sekä liikenneturvallisuuden tekstiosuuksiin.

Tarkennettu yksityisteiden kunnossapitoavustusten luokitus sai lautakunnan tuen

Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä tarkennetun luokkamääritelmän, joka astuu voimaan 1.1.2023. Avustusta ei jaeta niille yksityisteille, joiden varrella ei ole pysyvää asutusta. Kunnossapitoavustusta jaetaan I luokan teille 100 %, II luokan teille 70 % ja jos tie on päällystetty, vähennetään avustusta 10 %.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.