Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 20.9.2022 (korrigerad 21.9.2022)

Nämnden godkände för egen del budgeten för år 2023 och ekonomiplan för åren 2023–2025 efter omröstning

Ledamöterna diskuterade budgeten och gjorde 11 motförslag. Nämnden röstade om de elva motförslag, som fått understöd.


De ändringsförslag, som ledde till ändringar i budgetens textdel var Emilia Mattsson Nortamos förslag till tillägg i texten om hållbar utveckling och Riitta Aholas två ändringsförslag i texten om den kollektiva trafiken och trafiksäkerheten.


Klassificeringen av underhållsbidrag för enskilda vägar fick nämndens stöd

Stadsutvecklingsnämnden beslutade godkänna de preciserade kriterierna för vägklasserna, som träder i kraft 1.1.2023. Bidrag beviljas inte till enskilda vägar längs vilka det inte finns fast bosättning. Vägarna i klass I får 100 % underhållsbidrag och klass II 70 %. Om vägen har beläggning minskas bidraget med 10 %.

Övriga ärende

Nämndens övriga beslut var i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.