Hoppa till innehåll

Förslag till uppdatering av bidragsklasserna för enskilda vägar

Borgå stad beviljar varje år bidrag till ca 220 väglag. Vid beviljandet av underhållsbidrag delas de enskilda vägarna i Borgå in i klasser. Vägarna i klass I får 100 % underhållsbidrag och klass två 70 %. Asfalterade vägars bidrag minskas med 10 %.

Kommuntekniken föreslår nu en precisering av kriterierna för de olika klasserna. För vägar i klass I måste minst två av villkoren uppfyllas, enligt det nya förslaget. Det måste finnas fast bosättning längs vägen och vägen ska vara en genomfartsväg eller betydande för vägnätet eller användningen av vägen exceptionell. Ifall förslaget godkänns i Stadsutvecklingsnämnden, kommer vi ut med noggrannare information senare under hösten.