Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 21.3.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Vanhalle Teboilin tontille suunnitellaan uutta asuinrakentamista ja huoltoasemarakennus säilytetään

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi 21.3.2023 pidetyssä kokouksessaan Kaivokatu 34–36 (AK 552) asemakaavamuutosehdotuksen nähtäville asettamisen. Kaava mahdollistaa kaava-alueelle uudisrakentamista kahden uuden asuintalon verran.


Mannerheiminkadun ja Kaivokadun risteyksessä sijaitsevan Mannerheiminkadun Teboilin tontille valmistellaan asemakaavamuutosta, joka mahdollistaisi uudisrakentamista vanhan huoltamorakennuksen läheisyyteen. Rakennus on valmistunut noin vuonna 1939 ja se on tarkoitus säilyttää kaavassa. Huoltoasematoiminta on päättynyt vuonna 2018 ja viime vuosina on ilmennyt tarve kehittää kiinteistöä. Pohjoisella naapuritontilla Porvoon kaupunki omistaa rakentamattoman asuinkerrostalotontin, jota on käytetty viime vuosikymmenet pysäköintialueena. Kaupungin strateginen tavoite on kehittää Porvoon keskustan maankäyttöä tehokkaammaksi ja näille kahdelle tontille tehty asemakaavaehdotus on seurausta kohteen toiminnallisesta muutoksesta viime vuosien aikana.


Mannerheimin- ja Kaivokadun varsille on kaavaehdotuksessa sovitettu neljä-kuusikerroksiset asuinkerrostalot, joihin voisi sijoittua 80–100 uutta asuntoa. Mannerheiminkadun katutasossa on koko rakennuksen pituudelta pieniä liikehuoneistoja, joiden kokonaislaajuus on noin 250 k-m².


Asian käsittely
Mika Varpio esitti Ilpo Bergströmin kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun, joten palauttamisesta äänestettiin.


Kaupunkikehityslautakunta päätti äänin 8 (Riitta Ahola, Sofia Antman, Jarmo Grönman, Seppo Ijäs, Emilia Mattsson Nortamo, Mika Laurila, Gia Mellin-Kranck, Pehr Sveholm) – 2 (Ilpo Bergström, Mika Varpio) yhden jäsenen äänestäessä tyhjää (Gunilla Partanen) jatkaa asian käsittelyä ja hyväksyi asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisen.


Mika Varpio jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

(Täydennetty 22.3.2023. Asemakaava ei vielä hyväksytty.)

Tarmolan Teollisuustielle lisää liikuntatilaa

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi Teollisuustie 4 (AK 553) asemakaavamuutosehdotuksen nähtäville asettamisen. Kyseinen kaava mahdollistaisi suunnittelualueella nykyisin sijaitsevien teollisuus- ja varastotoiminnalle varattujen tilojen muuntamisen liikunta- ja hyvinvointipalveluita tarjoaviksi. Kiinteistönomistajan taholta liikkeelle lähteneen kaavamuutoksen taustalla on se, että alueella sijaitseva hallirakennus on ollut viime vuodet vajaakäytöllä ja kysyntää varastotoiminnalle ei ole ollut.


Asemakaavamuutos mahdollistaisi liikuntatoimintojen lisäksi sen tukitoimintojen sijoittamisen alueelle. Tällaisia tukitoimintoja voisivat olla muun muassa kahvila-, ravintola- tai myymälätoiminnot. Tämän lisäksi kaavamuutoksen avulla pyritään kehittämään suunnittelualueen pysäköinti- sekä liikennejärjestelyjä.

Yrittäjänkadulle tilaa sisäliikuntapalveluille

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi haetun poikkeamisen osoitteeseen Yrittäjänkatu 9. Päätös mahdollistaa osittaisen käyttötarkoituksen muutoksen kiinteistölle siten, että aiemmin varastokäytössä ollutta tilaa voidaan muuttaa liikuntatilaksi. Muutos koskee yhteensä 1000 k-m2 suuruisen tilan muutosta.


Suunnitteilla on sisäliikuntatila, jossa on erilaisia välineitä parkouriin, voimisteluun ja temppuiluun. Tiloissa sijaitsee jo nyt hyödynnettävissä olevia puku- ja pesutiloja. Itse rakennuksen julkisivuun ei suunnitella muutoksia.

Muut asiat

Muutkin lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.