Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 21.3.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Nya bostadsbyggnader planeras på den gamla Teboil-tomten och servicestationsbyggnaden bevaras

Stadsutvecklingsnämnden godkände framläggande av förslaget till ändring av detaljplanen på Brunnsgatan 34–36 (DB 552). Planen möjliggör nybygge på planområdet i samma utsträckning som två nya bostadshus, men även den gamla servicestationsbyggnaden på planeringsområdet kommer att kvarstå vid sidan av nybygget.


På den så kallade Teboil-tomten på Mannerheimgatan i korsningen mellan Mannerheimgatan och Brunnsgatan bereds en detaljplaneändring som möjliggör nybygge i närheten av den gamla servicestationsbyggnaden. Byggnaden färdigställdes ca 1939 och meningen är att den ska bevaras i planen. Servicestationsverksamheten har upphört 2018 och under de senaste åren har det framkommit ett behov av att utveckla fastigheten. På den norra granntomten äger Borgå stad en obyggd höghustomt som i årtionden har använts som parkeringsområde. Stadens strategiska mål är att utveckla jorddispositionen i Borgå centrum effektivare och detaljplaneförslaget som gjorts för dessa två tomter är en följd av objektets funktionella förändring under de senaste åren.


I planförslaget har man förlagt fyra sexvånings bostadshöghus vid Mannerheimgatan och Brunnsgatan. 80–100 bostäder kunde placeras i husen. Längs hela byggnadens längd på Mannerheimgatan finns små affärslokaler vars totala omfattning är cirka 250 m²-vy.


Mika Varpio framförde att ärendet återremmitteras till beredningen. Ilpo Bergström understödde Varpios förslag, varvid nämnden röstade om återremmitteringen.


Stadsutvecklingsnämnden beslutade med rösterna 8 (Riitta Ahola, Sofia Antman, Jarmo Grönman, Seppo Ijäs, Emilia Mattsson Nortamo, Mika Laurila, Gia Mellin-Kranck, Pehr Sveholm) – 2 (Ilpo Bergström, Mika Varpio) och en tom röst (Gunilla Partanen) fortsätta behandlingen av ärendet och godkände framläggande av detaljplaneförslaget.


Mika Varpio lämnade avvikande åsikt över beslutet.

(Kompletterats 22.3.2023. Planen är inte ännu godkänd.)

Fler motionsutrymmen på Industrivägen i Östermalm

Stadsutvecklingsnämnden godkände framläggandet av förslaget till detaljplaneändringen av Industrivägen 4 (DB 553). Detaljplanen i fråga skulle möjliggöra ändringen av de lokaler som för närvarande inom planeringsområdet är reserverade för industri- och lagerverksamhet till till lokaler som erbjuder motions- och välfärdstjänster. Bakgrunden till ändringen av detaljplanen, som inleddes av fastighetsägaren, är att hallbyggnaden på området under de senaste åren har varit underutnyttjad och att det inte har funnits någon efterfrågan på lagerverksamhet.


Detaljplaneändringen skulle göra det möjligt att utöver motionsverksamhet placera dess stödfunktioner på området. Sådana stödfunktioner kunde vara till exempel café-, restaurang- eller affärsfunktioner. Utöver detta strävar man med hjälp av planändringen efter att utveckla parkerings- och trafikarrangemangen på planeringsområdet.

Utrymme för inomhusmotionstjänster på Företagargatan

Stadsutvecklingsnämnden godkände det ansökta undantaget på adressen Företagargatan 9. Beslutet möjliggör en delvis ändring av användningsändamålet för fastigheten så att lokalen som tidigare varit i lagringsbruk kan ändras till en motionslokal. Förändringen gäller ändring av utrymmen som omfattar totalt 1 000 m2-vy.


Det planeras en lokal för inomhusmotion där det finns olika redskap för parkour, gymnastik och konststycken. I lokalerna finns redan nu sådana omklädnings- och tvättrum som kan utnyttjas och som underlättar ändringen av lokalerna. Inga förändringar i själva byggnadsfasaden planeras.

Övriga ärenden

Nämndens övriga beslut var likaså i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.