Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 21.9.2021

Porvoon kaupunkikehityslautakunta kokoontui kauden toiseen kokoukseen 21. syyskuuta

Lautakunta käsitteli vuoden 2022 talousarvioesitystä

Jarmo Grönman esitti 55 000 euron lisäystä talousarvion momentille 47550, muut avustukset yhteisölle vuodelle 2022. Mika Laurila kannatti muutosesitystä. Äänestyksessä Grönmanin ehdotusta kannattivat yhdeksän jäsentä (Riitta Ahola, Jarmo Grönman, Kristel Pynnönen, Mika Varpio, Mika Laurila, Pehr Sveholm, Seppo Ijäs, Silja Metsola, Kari Pauloaho) ja kaksi äänesti tyhjää (Emilia Mattsson, Sofia Antman). 

Lautakunta teki lisäksi muutamia muutoksia ja tarkennuksia talousarvion tekstiosaan. Muilta osin lautakunta hyväksyi osaltaan esityksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022 – 2024 sekä investointiohjelman vuosille 2022-2028.

Lautakunta antoi vastauksen valtuustoaloitteeseen maksuttomasta pysäköintikokeilusta keskustassa

Lautakunta totesi esittelyn mukaisesti, että pysäköintijärjestelyissä kokeilut ja muutokset ovat helposti ongelmallisia. Tiedottaminen ei tavoita kaikkia ja pysäköintivirhemaksuihin johtavia väärinkäsityksiä voi esiintyä jne. Lyhytaikaistenkin muutosten merkitseminen tieliikennelain mukaisesti on välttämätöntä ja aiheuttaa kustannuksia.

Ongelmalliseksi koettua tilannetta parannetaan siten, että nykyisin suhteellisen vähällä käytöllä olevat maksulliset pysäköintipaikat Lundinkadulla Kaivokadun ja Linnankoskenkadun välissä, Kaivokadulla Lundinkadun ja Mannerheiminkadun välissä sekä Kaivokatu 36:n pysäköintialueen maksullinen osuus muutetaan maksuttomaksi 2 h kiekkopaikaksi.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.