Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 21.9.2021

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå höll periodens andra möte den 21 september.

Nämnden behandlade budgeten för år 2022

Jarmo Grönman föreslog ett tillägg på 55 000 euro på moment 47550, övriga understöd för sammanslutningar för år 2022. Mika Laurila understödde ändringsförslaget. Under omröstningen understödde nio ledamöter (Riitta Ahola, Jarmo Grönman, Kristel Pynnönen, Mika Varpio, Mika Laurila, Pehr Sveholm, Seppo Ijäs, Silja Metsola, Kari Pauloaho) Grönmans förslag. Två ledamöter röstade tomt (Emilia Mattsson, Sofia Antman).

Nämnden gjorde därtill vissa ändringar och preciseringar i budgetens textdel. För övrigt godkände stadsutvecklingsnämnden för sin del förslaget till budget och ekonomiplan för åren 2022 – 2024 samt investeringsprogrammet för åren 2022 – 2028.

Svar på fullmäktigemotion om försök med avgiftsfri parkering i centrum

Nämnden konstaterade enligt föredragningen att försök och ändringar är problematiska vid parkeringsarrangemangen. Informationen når inte alla och det kan till exempel uppstå missförstånd som leder till felparkeringsavgifter. Även kortvariga ändringar måste enligt vägtrafiklagen märkas ut, vilket orsakar kostnader.

Situationen som anses vara problematisk förbättras så att de avgiftsbelagda parkeringsplatserna på Lundagatan mellan Brunnsgatan och Linnankoskigatan, på Brunnsgatan mellan Lundagatan och Mannerheimgatan, vilka nu används rätt så lite, samt den avgiftsbelagda delen av parkeringsområdet vid Brunnsgatan 36 ändras till avgiftsfria parkeringsplatser för 2 timmar med parkeringsskiva.

Övriga ärenden

De övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.