Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 22.9.2020

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022 – 2023 taloussuunnitelma

Kaupunkikehityslautakunta päätti osaltaan yksimielisesti seuraavista Mikko Valtosen esittämistä tekstimuutoksista esittelijän talousarvioehdotukseen:

  • Lisäys torin asemakaavamuutosta käsittelevän kappaleen perään:
    Kaupunki hakee aktiivisesti yhdessä kiinteistönomistajien kanssa sellaisia ratkaisuja, joilla saadaan nopeasti purettua rakentamisen esteitä ja käynnistettyä keskusta-alueelle suunniteltuja rakennushankkeita. 
  • Lisätään uusi kappale Kuntatekniikka -osion loppuun (sivu 2):
    Leikkipuistojen kehittämistä jatketaan aiempien linjausten mukaisesti panostaen erityisesti turvallisuuteen. Leikkipuistojen kehittämistyössä huomioidaan esteettömyys. Leikkipuistoista tehdään selonteko, jossa ilmenee leikkipuistojen kunto ja arvioitu jäljellä oleva käyttöikä sekä tulevat kunnossapitotoimet tai arvioitu lakkauttamisajankohta. Selonteon tavoitteena on tuoda kuntalaisille näkyväksi eri leikkipuistojen tulevaisuuden näkymät.
  • Korvataan otsikon elinkeinot, matkailu ja markkinointi alla olevan ensimmäisen kappaleen toinen lause. Uusi lause kuuluu seuraavasti: Painopisteenä elinkeinotoiminnassa on kaupungin suunnitelmallisen ja yrittäjälähtöisen elinkeinopolitiikan toimeenpano, verkostojen luominen ja ylläpito yhteistyökumppaneihin sekä elinkeinopoliittinen viestintä ja markkinointi.

Lisäksi lautakunta päätti osaltaan yksimielisesti, Patrik Björkmanin esityksestä, että elinkeinopäällikkö palkataan jo vuonna 2021.

Muilta osin kaupunkikehityslautakunta hyväksyi osaltaan esityksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021-2023 sekä investointiohjelman vuosille 2021 – 2027 liitteen mukaisesti.

Asemakaavan muutos 524, Porvoon Energia käsiteltiin uudestaan

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi äänestyksen jälkeen asemakaavaan tehdyt muutokset sekä lausuntojen ja muistutusten vastineet ja päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Porvoon energian asemakaavan kaupunginosan 6 korttelissa 115.

Lautakunta äänesti ensin Mika Varpion palautusesityksestä ja käsittelyn jatkuessa kaavan hylkäämisestä. Esittelijän ehdotusta, siis asian käsittelyn jatkamista ja kaavan lähettämisestä hyväksyttäväksi kannattivat Riitta Ahola, Patrik Björkman, Jarmo Grönman, Christer Andersson, Laura Karén, Mikko Valtonen, Tom Ingelin, Sara Tallsten ja palauttamista ja sen jälkeen hylkäämistä kannattivat Camilla Antas, Ritva Kilpirinne ja Mika Varpio.

Lautakunnan puheenjohtaja Kristel Pynnönen oli esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn. Varapuheenjohtaja Jarmo Grönman toimi puheenjohtajana tässä asiassa. 

Muut asiat 

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.