Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 23.3.2021

Porvoon vanhan sillan uusiminen

Kaupunkikehityslautakunta päätti, että suunnittelua jatketaan Vaihtoehto 3. ”Puinen palkkisilta”-pohjalta.

Suunnitteluvaraus Kaivokadulla, Mannerheiminkadun tuntumassa

Kaupunkikehityslautakunta myönsi suunnitteluvarauksen Jalon Uusimaa Oy:lle tontille 638-2-19-5 laadittavia suunnitelmia varten. Suunnitteluvaraus on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen saatua lainvoiman.

Lundinkadun päätteen asemakaavamuutos

Kaupunkikehityslautakunta päätti asettaa ehdotuksen asemakaavamuutokseksi nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Alue sijaitsee Porvoon keskustassa Lundinkadun koillispäässä Vänrikinkadun ja Engelinpolun välissä. Asemakaavaehdotuksen mukaan tontille saa rakentaa neljä uudisrakennuskokonaisuutta sekä maanalainen pysäköintilaitos. Kokonaiskerrosalasta vähintään 2000 k-m² tulee varata palveluasunnoiksi ja niihin liittyviksi palvelutiloiksi.

Muut asiat

Muutkin lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.