Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 23.3.2021

Renoveringen av gamla bron

Stadsutvecklingsnämnden beslutade att planeringen fortsätter utgående från alternativ 3, ”en balkbro av trä”.

Planeringsreservering vid Brunnsgatan, i närheten av Mannerheimgatan

Stadsutvecklingsnämnden beviljade planeringsreservering till Jalon Uusimaa Oy för planering av tomten 638-2-19-5. Planeringsreserveringen gäller i två år efter att detta beslut har vunnit laga kraft.

Detaljplaneändring för Lundagatans ände

Stadsutvecklingsnämnden beslutade lägga fram förslaget till och begära nödvändiga utlåtanden om det.

Området finns i Borgå centrum i nordöstra ändan av Lundagatan mellan Engelsstigen och Fänriksgatan. Enligt detaljplaneförslaget får man på tomten bygga fyra helheter av nybyggnader och en underjordisk parkeringsanläggning. Minst 2 000 m²-vy av den totala våningsytan ska reserveras för servicebostäder och för servicelokaler i anslutning till dessa.

Övriga ärenden

Även de övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.