Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 24.3.2020

Asemakaavan muutos Läntisen Mannerheiminväylän varteen

Suunnittelualue sijaitsee Vanhan Helsingintien ja Hornhattulantien välissä. Asemakaavan tavoitteena on luoda edellytykset rakentaa liikenteen palvelupiste, jossa erityisesti julkiseen liikenteeseen liittyminen on tasokasta.

Kaupunkikehityslautakunta päätti asettaa asemakaavaehdotuksen, Liityntäpysäköinti ja ABC, MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville sekä pyytää siitä MRA 28 §:n mukaiset lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kuntatekniikan maksut

Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti kuntatekniikan hinnaston kohdasta 2 maavuokrat. 1750, ulkotarjoilutilojen vuokraus, terassit tai vastaavat keskeisillä alueilla ajalla 1.4.-31.3:

Laskutusaika on 5 kuukautta vuodessa 12 kuukauden sijaan vaikka terassit olisivat ympärivuotisessa käytössä.

Muilta osin lautakunta hyväksyi kuntatekniikan maksut.

Jarmo Grönman oli esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn.

Muut asiat 

Lautakunta keskusteli lisälistalla olleesta Porvoon kaupunkikehityksen ja Posintra Oy:n toimenpiteistä yrityksille koronan aiheuttamien vaikutusten lievittämiseksi ja päätti niiden käyttöönotosta. Kaupunki julkaisee asiasta erillisen tiedotteen.

Kaikki muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaiset.