Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 25.5.2021

Opistokujan asemakaavan muutos Näsissä tulossa nähtäville

Kaupunkikehityslautakunta päätti asettaa asemakaavamuutoksen julkisesti nähtäville.

Entisen Point Collegen tontilla luodaan edellytykset asuinkerrostalorakentamiselle ympäristöön, jonka muita käyttötarkoituksia ovat opetus- ja terveydenhoitotoiminta. Keskeinen tavoite on eheyttää alueen yhdyskuntarakennetta sekä luoda arkkitehtuurin keinoin viihtyisä kortteli, jolla on oma värikäs ilme.

Entisen Point Collegen tontille suunnitellut asuinrakennukset ovat korkeudeltaan viisi- ja kuusikerroksisia pistetaloja. Rakennusoikeus vastaa noin 128 asuntoa noin 185 asukkaalle.

Samalla ajantasaistetaan asemakaava Strömborgska skolanin alueella.

Asuinrakennusten suunnittelussa on tavoitteena terveellisyys ja kestävän kehityksen mukaisten hiilineutraalien teknisten ratkaisujen käyttö.

Kyläkyyti jatkuu talvikaudelle 2021 – 2022

Kaupunkikehityslautakunta päätti, että kyläkyyti kilpailutetaan välittömästi siten, että liikennöinti alkaa viimeistään 11.10.21 ja jatkuu 23.5.2022 saakka

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.