Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 25.5.2021

Detaljplaneändringen Institutgränd 1 i Näse läggs fram

Stadsutvecklingsnämnden beslutade lägga fram förslaget till detaljplaneändringen.

På tomten för den förra Point College skapas förutsättningar för byggande av flervåningshus i en miljö vars ytterligare användningsändamål är utbildnings- och hälsovårdsverksamhet. Ett centralt syfte är att förenhetliga områdets samhällsstruktur samt att med arkitekturen skapa ett trivsamt kvarter med sitt eget färggranna utseende.

De bostadsbyggnader som planeras på tomten för den förra Point College är fem och sex våningar höga punkthus. Byggrätten motsvarar cirka 128 lägenheter för cirka 185 invånare. 

Samtidigt uppdateras detaljplanen på Strömborgska skolans område.

Som mål för planering av bostadsbyggnader är hälsosamhet och användning av kolneutrala tekniska lösningar i enlighet med hållbar utveckling.

Byakskjussen under vinterperioden 2021 – 2022

Stadsutvecklingsnämnden beslutar att Byaskjussen konkurrensutsätts genast så att trafiken påbörjas senast 11.10.2021 och fortsätter till 23.5.2022. 

Övriga ärenden

Även de övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.