Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 26.10.2021

Lautakunta hyväksyi osaltaan lausunnon Uusimaa -ohjelmasta ja ympäristöselostuksesta 2022 – 2025

Kaupunginhallitus antaa lausunnosta lopullisen lausunnon.

Suunnitteluvaraus Opistokujalla 1 Näsissä

Alueella on meneillään asemakaavamuutos. Kaava-alue sijaitsee lähellä Porvoon keskustaa, kaupunginosassa 22 (Näsi), Gammelbackantien varrella, Opistokujan ja Peippolantien välissä. Tavoitteena on, että asemakaava hyväksytään valtuustossa vielä tämän vuoden puolella.

Kaupunkikehityslautakunta myönsi Collect Group Construction Oy:lle ja Aktorus Asunnot Oy:lle suunnitteluvarauksen Opistokuja 1 kaavaehdotuksen mukaiselle alueelle 1.5.2022 saakka.

Muut asiat

Muutkin lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.