Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 26.10.2021

Nämnden godkände för egen del utlåtandet om Nylandsprogrammet och miljörapporten 2022 – 2025

Det slutliga beslutet av utlåtandet fattas av stadsstyrelsen.

Planeringsreservering, Institutgränd 1 i Näse

Detaljplaneändringen för området (Institutgränd 1) utarbetas som bäst. Planområdet ligger nära Borgå centrum i stadsdelen 22 (Näse), vid Gammelbackavägen mellan Institutgränd och Pepotvägen.

Stadsutvecklingsnämnden beviljade Collect Group Construction Oy och Aktorus Asunnot Oy planeringsreservering för området enligt planförslaget Institutgränd 1 till 1.5.2022.

Övriga ärenden

Även de övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.