Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 31.10.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Lautakunta jätti Jokilaakson koulun vanhan koulutalon purkuluvan pöydälle

Käsittelyn aikana Pehr Sveholm teki palautusehdotuksen, joka keskustelun jälkeen vedettiin pois käsittelystä.

Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Kuntalaisaloitteessa toivottiin liikenteen sujuvoittamista Ylä-Haikkoontielle

Kaupunkikehityslautakunta antoi kokouksessaan vastauksen kuntalaisaloitteiseen, jossa esitettiin Ylä-Haikkoontielle kadunvarsipysäköinnin sijaan pysäköintitaskuja tai erillistä pysäköintitilaa liikenteen sujuvoittamiseksi.

Kaupungin sähköiseen palautejärjestelmään oli saapunut useita Ylä-Haikkoontien liikenneolosuhteisiin liittyviä palautteita. Niissä todettiin, että kyseisellä kadulla on puutteellinen tila väistämiseen ajoneuvojen kohdatessa toisensa. Ongelman aiheuttaa se, että kadun varteen pysäköidyt ajoneuvot vievät tilaa tiealueelta.

Kaupunki toteaa vastauksessaan, että nämä ongelmakohdat otetaan huomioon osana laajempaa selvitystä. Tässä selvityksessä tutkitaan Ylä-Haikkoontien kevyen liikenteen yhteyksien parantamista sekä mahdollisuutta sijoittaa alueelle uusi bussipysäkki.

Vastauksessaan aloitteeseen kaupunki kertoo sijoittavansa alueelle väistämiselle tarkoitetun tilan. Tämä noin 20 metriä pitkä väistämistila toteutetaan Haikkoontien ja Marjamäenkadun väliselle Ylä-Haikkoontien osuudelle ja se osoitetaan liikennemerkein.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.