Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 31.10.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Nämnden bordlade beslutsförslag gällande undantagslov för den gamla huvudbyggnaden vid Jokilaakson koulu

Under behandlingen föreslog Pehr Sveholm återremittering, men efter diskussion beslöt stadsutvecklingsnämnden enhälligt att bordlägga ärendet.

I ett invånarinitiativ önskades det att trafiken på Övre-Haikovägen skulle göras smidigare

Stadsutvecklingsnämnden gav vid sitt möte svar på ett invånarinitiativ där det föreslogs parkeringsfickor eller en separat parkeringsplats i stället för parkeringen vid gatan vid Övre-Haikovägen för att göra trafiken smidigare.

Till stadens elektroniska responssystem hade det kommit flera inlägg om trafikförhållandena på Övre-Haikovägen. I dem konstaterades det att gatorna i fråga har bristfälligt utrymme för väjning när fordonen möter varandra. Problemet orsakas av att fordonen som har parkerats vid gatan tar plats från vägområdet.

Staden konstaterar i sitt svar att dessa problemställen tas i beaktande som del av en större utredning. I utredningen studeras det förbättrande av gång- och cykeltrafikförbindelser på Övre-Haikovägen samt möjlighet att placera en ny busshållplats i området.

I sitt svar på initiativet berättar staden att den kommer att placera utrymme för väjning i området. Detta cirka 20 meter långa väjningsområde kommer att finnas på vägavsnittet på Övre-Haikovägen mellan Haikovägen och Bärbacksgatan och det anges med vägmärken.

Övriga ärenden

Nämndens övriga beslut var i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.