Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 7.9.2021

Lautakunta antoi lausuntonsa valituksiin

Helsingin hallinto-oikeuteen on jätetty kaksi valitusta lautakunnan poikkeamispäätöksestä 15.6.2021 (§ 115). Lautakunnan päätöksellä oli tarkoitus mahdollistaa rakennusluvan hakeminen osoitteessa Koivumäentie 8 sijaitsevalle kiinteistölle Ernestasissa uudelle, pääasiassa kaksikerroksiselle, ns. luhtikerrostalolle tontin länsiosaan. Porvoon A-asuntojen hanke täydentäisi olemassa olevaa vuokra-asuntokohdetta.

Lautakunta katsoi lausunnossaan (esityslistan liitteenä), että valitukset tulee hylätä perusteettomina.

Hallinto-oikeuteen on myös jätetty valitus lautakunnan kielteisestä poikkeamispäätöksestä 15.6.2021 (§ 116), joka koski rivitalon rakentamista osoitteessa Palokuja 8 sijaitsevalle kiinteistölle Hamarissa olevan autokatoksen tilalle.

Lautakunta katsoi lausunnossaan (esityslistan liitteenä), että tämäkin valitus tulee hylätä perusteettomana.

Muut asiat

Lautakunta myönsi kaksi poikkeamislupaa Pellinkiin ja Sondbyyhyn sekä katsoi, että rakennusluvan myöntämiselle Kallolaan on olemassa erityiset edellytykset.

Muutkin lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.