Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 7.9.2021

Nämnden gav utlåtanden om besvär

Två besvär har inlämnats till Helsingfors förvaltningsdomstol över nämndens beslut om undantagslov 15.6.2021 (§ 115). Avsikten med nämndens beslut var att möjliggöra ansökande av bygglov för ett nytt sk. loftvåningshus, huvudsakligen i två våningar för fastigheten på adressen Björkbackavägen 8 i Ernestas.

Nämnden ansåg i sitt utlåtande (som bilaga i föredragningslistan) att besvären skall förkastas som obefogade.

Till förvaltningsdomstolen har även lämnats ett besvär över nämndens negativa undantagslovsbeslut 15.6.2021 (§ 116). Beslutet gäller byggande av ett radhus i stället för en täckt bilparkering på fastigheten vid adressen Brandgränd 8 i Hammars.

Nämnden ansåg i sitt utlåtande (som bilaga i föredragningslistan) att även denna ansökan om ändring skall förkastas som obefogad.

Övriga ärenden

Nämnden beviljade två undantagslov i Pellinge och Sondby samt ansåg, att det finns särskilda förutsättningar att bevilja bygglov i Kallola.

Även de övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.