Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 8.9.2020

Suunnitteluvarauksen jatkaminen Lundinkadun terveyskeskuksen alueella

Kaupunkikehityslautakunta myönsi jatkoa Kuusikkoaho Oy:n suunnitteluvaraukselle Lundinkadun terveyskeskuksen alueella, kortteli 2-32-8, asemakaavaehdotuksen laatimista varten ja 28.2.2021 asti.

Kuusikkoaho Oy ja Lujatalo Oy on kehittänyt korttelisuunnitelmaa aiemmin edellytettyjen lisäselvitysten nojalla ja käynyt vuoropuhelua asemakaavaehdotuksen sisällöstä Porvoon kaupunkisuunnittelun ja Porvoon museon kanssa. Edellytykset asemakaavaehdotuksen valmistelulle syksyn 2020 aikana ovat kaikkien osapuolten mukaan hyvät.

Muut asiat 

Muutkin lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.