Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 8.9.2020

Förlängning av planeringsreservation för Lundagatans hälsocentrals område

Stadsutvecklingsnämnden beviljade förlängning av Kuusikkoaho Oy:s planeringsreservering för Lundagatans hälsocentrals område, kvarteret 2-32-8, till 28.2.2021 för utarbetande av ett detaljplaneförslag.  

Kuusikkoaho Oy och Lujatalo Oy har utvecklat kvartersplanen utgående från de tilläggsutredningar som krävts och förhandlat med stadsplaneringen i Borgå och Borgå museum om detaljplaneförslagets innehåll. Enligt alla parter är förutsättningarna för beredning av detaljplaneförslaget under hösten 2020 goda.

Övriga ärenden 

Även de övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen.