Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee Suistohallin suojelumääräyksestä poikkeamista

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee kokouksessaan 1. maaliskuuta asemakaavan suojelumerkinnästä poikkeamista Suistohallin osalta. Esitys on, että lautakunta hyväksyy poikkeamisen Suistohallin suojelumääräyksestä. ELY-keskus ja Porvoon museo eivät näe estettä poikkeamiselle.

– Suistohalli on suojeltu asemakaavassa, mikä tarkoittaa sitä, että rakennusta ei saa purkaa. Rakennus on huonossa kunnossa, eikä kaupungilla ole rakennukselle järkevää käyttöä. Jotta purkamisluvan hakeminen olisi mahdollista, hakee Suistohallin omistaja, Porvoon kaupungin toimitilajohto, kaupunkikehityslautakunnalta poikkeamista asemakaavan suojelumääräyksestä. Jos suojelumääräyksestä poikkeaminen hyväksytään, rakennukselle voi hakea purkamislupaa rakennusvalvonnasta, kaavoittaja Pekka Mikkola kertoo.

Suistohallina tunnettu rakennus toimi alun perin huonekalutehtaana. Viime vuosikymmenet se on palvellut liikuntatilana ja vihervarikkona. Rakennus on pääosin tyhjillään, mutta toimii edelleen osittain vihervarikkona. Suistohalli suojeltiin alun perin vuoden 1985 asemakaavassa sen kaupunkikuvallisen ja kulttuurihistoriallisen merkityksen vuoksi. Suojelumerkintä pysyi myös vuonna 2003 hyväksytyssä asemakaavassa.

Valmistelussa todetaan, että kun otetaan huomioon rakennuksen heikentynyt kunto, suuri korjausvelka, epävarmuus korjattavuudesta terveelliseen ja turvalliseen kuntoon ja lisäksi vaikeus osoittaa rakennukselle järkevää käyttöä, on mahdollista esittää poikkeamista kaupunkikehityslautakunnan päätettäväksi.

ELY-keskus ja Porvoon museo eivät näe estettä poikkeamiselle

Porvoo on pyytänyt lausunnot suojelumääräyksestä poikkeamisesta sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskukselta) että Porvoon museolta. Molempien lausunnoissa päädytään lopulta johtopäätökseen, jonka mukaan suojelumääräyksestä poikkeamiselle ei ole estettä.

Lausunnoissa kuitenkin painotetaan, että rakennuksella on paikallista teollisuushistoriallista ja maisemallista merkitystä. Entisen tehtaan ulkoasu ja hahmo laajennuksineen ovat säilyttäneet hyvin ominaispiirteensä ja rakennus on vakiintunut osa Porvoon kaupunkitilaa.

ELY-keskus pitää valitettavana, että rakennus on päästetty rapistumaan. Rakennuksen korjaaminen on epävarmaa ja sen ollessa tyhjillään rappeutuminen jatkuu. Mikäli rakennukselle ei löydy käyttöä, eikä sitä voida varmuudella korjata terveelliseksi ja turvalliseksi, ei suojelumääräyksestä poikkeamiselle ole estettä.

Porvoon museo on niin ikään hyvin pahoillaan rakennuksen tilasta. Museo katsoo, että korjausaste teollisuusrakennukselle tulee kuitenkin olemaan niin laaja, että alkuperäisiä rakenteita jää vain vähän jäljelle. Ottaen huomioon tarvittavan korjauksen laajuuden, katsoo Porvoon museo, että suojelumääräyksestä voidaan poiketa.

– Tilanne on varmasti kaikille hieman ristiriitainen. Suistohallin purkamisen myötä häviää pala tuttua maisemaa. Kun Suistohallin tilanne ratkeaa, voidaan Meritullin alueen maankäyttöä suunnitella uusista lähtökohdista, jatkaa kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren.