Siirry sisältöön

Kaupunkivetoisen joukkoliikenneuudistuksen selvitystyö osallistaa myös kaupunkilaisia

Porvoon kaupungin joukkoliikenne uudistuu vuonna 2024. Parhaillaan käynnissä on selvitystyö, jossa kartoitetaan nykytilanne ja tarkastellaan ajettavia linjoja ja järjestelmiä.

linja-auto.

Selvitystyöhön sisältyy myös kaksi asukaskyselyä, sillä uudistukseen halutaan osallistaa kaupunkilaiset vahvasti mukaan.
– Toivomme, että porvoolaiset vastaavat innokkaasti kyselyihin, sillä kaupunkilaisillehan tätä uudistusta tehdään. Haluamme Porvooseen toimivan joukkoliikennejärjestelmän, joka mahdollistaisi autottoman elämäntavan mahdollisimman monelle, mikä tukisi myös kaupungin ilmastotavoitteita, liikennesuunnittelija Matias Leinonen toteaa.
Edellisen kerran kaupunkilaisilta kysyttiin mielipiteitä joukkoliikenteestä osana erillistä joukkoliikenneselvitystä vuonna 2021. Tuolloin todettiin, että muutokset eivät silloin olleet tarkoituksenmukaisia pandemian aiheuttaman epävakauden vuoksi, ja asiaa päätettiin arvioida uudelleen vuonna 2023.
– Pääosin markkinaehtoisesti toimiva joukkoliikenne on koronan jälkeen tullut tiensä päähän Porvoossa, niinpä kaupunki on ottamassa haltuunsa keskeisten alueiden joukkoliikenteen järjestämisvastuun ELY:n kanssa. Reuna-alueilla, kuten saaristossa ja Kilpilahdessa, liikennöinti jatkunee nykyisellään, Matias Leinonen toteaa.

Käyttäjäkysely ja bussilinjastokysely

Kaupunkilaisille suunnattuja kyselyitä tulee siis kaksi kappaletta. Ensimmäisen, huhtikuussa avautuvan kyselyn avulla kartoitetaan kaupunkilaisten valmiutta käyttää joukkoliikennettä. Kyselyn avulla selvitetään muun muassa minkä ikäiset, miten ja mihin suuntiin kaupunkilaiset joukkoliikennettä käyttävät, myös maksujärjestelmistä kysytään mielipidettä. Myös kutsuliikenteen käyttäjiltä kysytään kokemuksia ja mielipiteitä. Suunnitteilla on, että jo tässä vaiheessa asukkailla olisi mahdollisuus kommentoida alustavia linjastosuunnitelmia.
– Toisessa kyselyssä kaupunkilaiset saavat kommentoida linjastosuunnitelmia ja aikatauluja tarkemmin. Tässä vaiheessa edellisen kyselyn tulokset on saatu purettua, ja vastauksia on voitu hyödyntää jatkosuunnittelussa. Viime kädessä linjojen laajuus ja kattavuus on luonnollisesti taloudellinen kysymys, Leinonen kertoo.
Kyselyiden avautumisesta tiedotetaan erikseen.