Siirry sisältöön

Kerro mielipiteesi Porvoon asumisen ohjelmaluonnoksesta

Asumisen ohjelmaluonnos on valmistunut. Ohjelman tarkoitus on edistää asukkaiden hyvinvointia ja mahdollistaa asukkaille hyvä, tarkoituksenmukainen asunto tai parhaimmillaan asumistoiveita vastaava unelmien koti, riippuen asukkaan omasta elämäntilanteesta. Ohjelmaluonnos tulee nyt lautakuntien ja kuntalaisten kommentoitavaksi, jonka jälkeen luonnosta vielä tarkennetaan. Asumisen ohjelman ehdotus siirtyy kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi syksyn aikana.

Asumisen ohjelmaluonnos on valmistunut. Ohjelman tarkoitus on edistää asukkaiden hyvinvointia ja mahdollistaa asukkaille hyvä, tarkoituksenmukainen asunto tai parhaimmillaan asumistoiveita vastaava unelmien koti, riippuen asukkaan omasta elämäntilanteesta. Ohjelmaluonnos tulee nyt lautakuntien ja kuntalaisten kommentoitavaksi, jonka jälkeen luonnosta vielä tarkennetaan. Asumisen ohjelman ehdotus siirtyy kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi syksyn aikana.

Kohti parempaa asumista 

Monipuolisella asuntotuotannolla tarjotaan tulomuuttajille ja kunnan sisällä muuttaville entistään parempia koteja. Asuntotuotanto ottaa huomioon myös haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien asumistarpeet. Asumisen ohjelmassa edistetään esimerkiksi nuorten, ikääntyneiden, vammaisten asumista selvittämällä lähivuosina tuetun asumisen mahdolliset uudet tarpeet ja toteuttaen tarvetta vastaavia palveluita. Asuntotuotannon lisäksi ohjelman tavoitteissa halutaan edistää nykyisen asuntokannan kehitystä.  Kaupunki haluaa ohjata asuntokonserniaan sekä kannustaa taloyhtiöitä ja omistusasujia ilmastoviisaaseen asumiseen.

– Sillä, mihin ja miten rakennamme, on merkitystä, mutta erityisesti sillä, kuinka asumme ja pidämme huolta jo rakennetusta. Esimerkiksi koteihin toteutettavat asumisen ja rakentamisen energiaratkaisut säästävät luontoa ja pitkällä tähtäimellä kukkaroakin, kertoo kaavoittaja Jaana von Denffer.

Väestömäärä ja asuntotarve kasvaa

Asumisen ohjelman laadinnassa on hyödynnetty Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n tekemää asuntotuotantoennustetta, joka pohjautuu keskeisiin taustatietoihin Porvoon väestöstä, asuntokannasta ja asumisesta. Ennusteen mukaan Porvoon väestömäärä jatkaa kasvuaan ja uusia asuntoja tarvitaan jopa 7 100 vuoteen 2040 mennessä. Ennusteessa korostuvat yksinasumisen ja väestön ikääntymisen valtakunnallinen kehitystrendi, ja samalla tulomuuttajien tärkeys Porvoolle.

– Kuten asuntotuotantoennusteessakin on esitetty, Porvoon kaupungin on kyettävä jatkossakin houkuttelemaan tulomuuttajia, jotta sen väestönkehitys jatkuisi positiivisena. Tämä edellyttää muuttajien asumispreferensseihin vastaamista, asuntojen rakentamista kysytyille alueille sekä kilpailukykyistä hinnoittelua. Asumisen ohjelman keskeisillä tavoitteilla pyritään vastaamaan kysyntään kattavasti, apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz kiteyttää. 

–  Ohjelmassa tavoitellaan vuosittain vähintään 350-400 asunnon rakentumista Porvoossa, jotka ottavat monipuolisesti huomioon asumiseen kohdistuvia toiveita, tarpeita ja toimia, von Schoultz jatkaa.

Asukkailta saatu paljon tärkeitä näkemyksiä

Helmikuussa 2020 kuntalaisille ja sidosryhmille järjestetyn nettikyselyn ja työpajan avulla koottiin runsaasti aineistoa asumisen ohjelman tueksi. Kyselyn ja työpajan tulokset kuvaavat kuntalaisten nykyisen asuintyytyväisyyden lisäksi asumisen toiveita ja tarpeita asuinrakentamisesta Porvoossa. 

– Kyselystä ja työpajasta saadut näkemykset todentavat, että ohjelmalla voidaan vaikuttaa muuhunkin kuin siihen, millaisia asuntoja Porvooseen rakennetaan tai miten voimme parantaa jo rakennettuja asuntoja. Asumisen politiikalla voidaan edistää esimerkiksi myös asuinympäristömme laadun kehitystä sekä asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, toteaa kyselystä ja työpajasta vastannut kaavoittaja Jaana von Denffer.

Anna mielipiteesi ohjelmasta 16.-28.9.2020

– Toivomme kaikilta aiheesta kiinnostuneilta kommentteja ohjelmaluonnoksesta. Aiemmin saadut näkemykset ja konkreettiset ideat asumisen kehitykseen ovat ohjanneet valmistelutyötä hyvään suuntaan, von Denffer jatkaa. 

Ohjelmaluonnoksen materiaalit löytyvät kaupungin verkkosivuilta. Kommentointikanava avataan verkkosivuilla 16.9.