Siirry sisältöön

Kevään kirjastotaiteilija tuo sanataidetta kirjastoon

Sanataide- ja kirjallisuusterapiaohjaaja, tarinankertoja ja draamataiteen opettaja Mari Anttonen aloitti Porvoon kaupunginkirjaston toisena kirjastotaiteilijana helmikuussa. Hän tarjoaa runsaasti kirjallisuuteen ja sanataiteeseen liittyvää ohjelmaa kevään aikana.

Mari Anttonen.

– Sanataide voi tuntua sanana oudolta, mutta kyseessä on kaikille kirjastonkävijöille jossakin määrin tuttu ja arkinen asia. Sanataidetta on kaikki sanoihin, kieleen ja kertomuksiin liittyvä, sanoo Mari Anttonen.

Kevään työpajoissa kirjoitetaan, kuunnellaan, kerrotaan ja keksitään kertomuksia, lorutellaan, lausutaan ja luetaan yhdessä sekä keskustellaan kirjallisuuden merkityksistä.

Kertomiseen ja kirjoittamiseen yhdistetään muuta luovaa tekemistä: suosikkisadun pohjalta tehdään muovailuvahasta hahmoja tai kirjoittamaan lähdetään esimerkiksi musiikin tai luonnon inspiroimana.

Hyvinvointia sanataiteesta kaiken ikäisille

Kirjastotaiteilijana Mari Anttonen haluaa edistää ihmisten hyvinvointia sanoja, kirjallisuutta ja kirjoittamista hyödyntäen. Viime vuodet ovat olleet maailmanlaajuisesti raskaita, ja nyt on aika keskittyä voimavaroihin.

– Sanoista on moneksi. Ne voivat hoivata, luoda yhteyttä ja kannatella. Sanoista voi ammentaa iloa, lohtua tai ymmärrystä. Sanat lisäävät itsetuntemusta ja syventävät vuorovaikutusta. Sanataide myös vahvistaa ihmisten mahdollisuuksia tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään, Anttonen sanoo.

Kevään ohjelmassa huomioidaan eri ikäiset porvoolaiset sylivauvasta senioreihin. Avoin perhekahvila kokoontuu pääkirjaston lastenkirjastossa maaliskuussa aina torstaiaamuisin. Anttonen ohjaa lorupajaa vauvoille, taaperoille ja heidän vanhemmilleen klo 10-10.30.

Koululaisten avoimet tarina-iltapäivät alkavat keskiviikkona 15.3. klo 14-16 ja jatkuvat keskiviikkoisin toukokuun loppuun asti. Anttonen kokeilee lasten kanssa erilaisia tapoja nauttia sanoista ja kertomuksista.

– Työpajoihin tullessa ei tarvitse osata mitään. Tärkeintä on utelias asenne ja avoin mieli sekä halu kokeilla, Anttonen kannustaa.

Nuorten sanataide-iltapäiviä on kevään aikana pääkirjastossa ja Gammelbackan kirjastossa. Pääkirjastossa ne käynnistyvät maanantaina 13.3. klo 16-18 luovuuden ja mielikuvituksen teemalla.

Aikuisten kirjoittamis- ja kirjallisuusillat jatkuvat maanantaina 20.3. klo 17.30 pääkirjastossa. Kevään aikana kokoonnutaan viisi kertaa ja iltojen aikana syvennytään eri teemoihin kirjallisuuden ja kirjoittamisen avulla.

Kevään teemoja ovat esimerkiksi perhesuhteet, toivo ja merkityksellisyys, ilmasto ja luonto sekä pysähtymisen taito.

– Kirjoittaessa ajatukset, tunteet ja kokemukset tulevat esiin eri tavalla kuin vaikka puhuttaessa. Siksi voimme löytää kirjoittamalla itsestämme kerroksia, jotka jäävät muuten piiloon, sanoo Anttonen.

Työpajoihin voi osallistua joko kerran tai koko kevään. Koululaisten avoimiin iltapäiviin voi tulla hetkeksi tai koko ajaksi.

Sanataide tukee lapsen kehitystä ja luo osallisuutta

Lasten ja nuorten tuominen sanojen, tarinoiden ja kirjallisuuden maailmaan on Anttoselle sydämen asia. Lukemisen ja kirjallisuuden merkityksestä lapsen kehitykselle on vahvaa tutkimusnäyttöä.

– Sanataidetyöpajoissa vahvistetaan lapsen ilmaisukykyä ja luovuutta. Mitä enemmän meillä on sanoja käytössämme, sitä paremmin pystymme sanoittamaan tunteitamme, ajatuksiamme ja näkemyksiämme maailmasta, Anttonen sanoo.

Sama pätee tietysti aikuisiinkin. Tarinat ovat ikkunoita maailmaan, ja sanavarastomme, ymmärryksemme sekä maailmankuvamme kehittyvät koko elämän ajan.

Lukeminen ja tarinoiden kuuntelu vahvistavat lasten tunneälyä, myötäelämisen kykyä ja sosiaalisia taitoja sekä parantavat keskittymiskykyä ja muistia. Tarinoiden lukeminen yhdessä lisää osallisuuden kokemusta ja vähentää syrjäytymisriskiä. Kertomusten avulla voi käsitellä turvallisesti hämmentäviä asioita ja tunteita.

– Jo vauva nauttii sanojen rytmistä ja vanhemman äänen läsnäolosta. Tarinoiden äärellä rauhoitutaan yhdessä. Se luo yhteenkuuluvuutta ja turvaa ihmisten välille, Anttonen korostaa.

Haaveena pysyvä mahdollisuus sanataiteen harrastamiseen Porvoossa

Kirjastotaiteilua – kirjastosta kulttuurieväitä osallisuuteen on Etelä-Suomen aluehallintaviraston rahoittama hanke, jonka avulla luodaan porvoolaisille uusia kulttuuriin osallistumisen mahdollisuuksia pää- ja lähikirjastoissa. Syksyn kirjastotaiteilijana työskenteli mediataitelija Fanni Maliniemi, ja nyt on sanataiteen vuoro.

– Porvoossa ei ole vakiintunutta tilaa sanataiteen harrastamiselle, ja kirjasto on luonteva paikka tähän. Osana hanketta kartoitamme kiinnostusta sanataiteen harrastamiseen Porvoossa ja pohjustamme harrastamismahdollisuuksia myös jatkossa, sanoo kirjastopalveluiden päällikkö Malin Hollmén.

Mari Anttosen sanataidetyöpajoihin voi osallistua suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kevään aikana myös Filippa Hellan ohjaama ruotsinkielinen Ordkonst-sanataidetyöpaja kokoontuu pääkirjaston lastenkirjastossa tiistaisin klo 15-17.

Myös Ellu Öhmanin ohjaamalle suullisen kerronnan kurssille on mahdollista osallistua neljä kertaa kevään aikana. Kurssia pidetään keskiviikkoisin klo 17-19.