Hoppa till innehåll

Vårens bibliotekskonstnär tar ordkonst till biblioteket

Mari Anttonen, ordkonstledare, litteraturterapeut, berättare och dramapedagog, började som bibliotekskonstnär på Borgå stadsbibliotek i februari. Hon är bibliotekets andra bibliotekskonstnär. Under våren bjuder hon på ett digert program kring litteratur och ordkonst.

Mari Anttonen.

– Ordet ordkonst kan låta lite märkligt, men det handlar om för en biblioteksbesökare välbekanta och vardagliga saker. Ordkonst är allt som har med ord, språk och berättelser att göra, säger Mari Anttonen.

I vårens verkstäder kommer det att skrivas och lyssnas, berättas och funderas ut berättelser. Deltagarna kommer att rimma, ramsa och recitera, läsa tillsammans och diskutera litteraturens betydelse.

Berättandet och skrivandet kombineras också med andra typer av skapande, som att göra figurer av modellera utifrån en favoritsaga eller låta skrivandet inspireras av till exempel musik eller naturen.

Ordkonst ger välmående för alla åldrar

Med ord, litteratur och skrivande vill bibliotekskonstnär Mari Anttonen främja människors välmående. De senaste åren har varit tunga globalt och nu behövs det ny energi.

– Orden ger så mycket. De kan vara vårdande, skapa kontakt och stödja. Ur orden kan man få glädje, tröst och förståelse. Orden förstärker självkänslan och fördjupar det sociala samspelet. Ordkonst stärker också människors möjligheter att bli sedda och hörda som dem de är, säger Anttonen.

I vårens program finns det något för alla Borgåbor, från spädbarn till seniorer. De öppna familjecaféerna träffas på huvudbibliotekets barnbibliotek på torsdagsmorgnar under mars månad. Anttonen leder rimverkstäder för bebisar, småbarn och deras föräldrar kl. 10–10.30.

De öppna berättelseeftermiddagarna för barn i skolåldern börjar onsdagen den 15 mars kl. 14–16 och fortsätter på onsdagar fram till slutet av maj. Anttonen undersöker tillsammans med barnen hur man kan njuta av ord och berättelser.

– Man behöver inte kunna något speciellt för att vara med på verkstäderna. Det viktigaste är att man är nyfiken, har ett öppet sinne och att man vill prova på, säger Anttonen.

Ordkonsteftermiddagar för ungdomar blir det på både huvudbiblioteket och Gammelbacka bibliotek. På huvudbiblioteket startar de måndagen den 13 mars kl. 16–18 med temat skapande och fantasi.

Skrivar- och litteraturkvällarna för vuxna startar måndagen den 20 mars kl. 17.30 på huvudbiblioteket. Under våren blir det fem sådana kvällar då man fördjupar sig i olika teman med hjälp av litteraturen och skrivande.

Bland vårens teman finns till exempel familjerelationer, hopp och mening, klimat och natur och konsten att stanna upp.

– När man skriver kommer tankar, känslor och erfarenheter fram på ett annat sätt än när man till exempel pratar. Därför kan man genom att skriva finna olika nivåer i sig själv som annars är dolda, säger Anttonen.

I verkstäderna kan man delta en enstaka gång eller alla gångerna. I verkstäderna för barn i skolåldern kan man delta under hela verkstaden eller bara en stund.

Ordkonst stödjer barns utveckling och skapar delaktighet

Att öppna sagornas, berättelsernas och litteraturens värld för barnen är en hjärtefråga för Anttonen. Att läsande och litteratur har stort betydelse för barns utveckling har starkt stöd i forskningen.

– I ordkonstverkstäderna stärks barnets uttrycksförmåga och kreativitet. Ju fler ord vi har att använda desto bättre förmår vi sätta ord på våra känslor, tankar och vår bild av världen, säger Anttonen.

Det samma gäller förstås vuxna. Berättelserna är fönster mot världen och vårt ordförråd, vår förståelse och världsbild utvecklas under hela livet.

Att läsa och lyssna till berättelser stärker barnets emotionella begåvning, förmåga till empati och sociala färdigheter och förbättrar koncentrationsförmågan och minnet. Att läsa berättelser tillsammans stärker känslan av samhörighet och minskar risken för utanförskap. Med hjälp av berättelserna kan man på ett tryggt sätt bearbeta de mest omtumlande företeelser och känslor.

– Redan en bebis njuter av ordens rytm och närvaron av förälderns röst. I berättelserna kommer vi till ro tillsammans. Det skapar samhörighet och trygghet mellan människor, betonar Anttonen.

Ordkonstäven i framtiden ?

Med projektet Bibliotekskonst – delaktighet genom kultur på biblioteket skapas nya möjligheter för Borgåbor till delaktighet i kulturen, på huvud- och närbiblioteken. Projektet finansieras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Höstens bibliotekskonstnär var mediekonstnär Fanni Maliniemi, och nu är det ordkonstens tur.

– I Borgå finns det ingen permanent lokal för att ägna sig åt ordkonst, och biblioteket är en naturlig plats för det. Som en del av projektet kartlägger vi intresset för ordkonst som hobby i Borgå och förbereder möjligheten att utöva ordkonst som hobby även i fortsättningen, säger chefen för bibliotekstjänster Malin Hollmén.

I Mari Anttonens ordkonstverkstäder kan man delta på finska, svenska och engelska.

Under våren leder även Filippa Hella en svenskspråkig ordkonstverkstad som samlas på huvudbibliotekets barnbibliotek på tisdagar kl. 15–17.

Även till kursen i Muntligt berättande som leds av Ellu Öhman på onsdagar kl. 17–19 fyra gånger under våren går det att ansluta sig.