Siirry sisältöön

Kiinnostavatko kestävät elämäntavat? Ilmoittaudu mukaan kiihdyttämöön!

Jokavuotinen Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö tulee taas ja erikokoisia porvoolaisia kotitalouksia haetaan mukaan kokeilemaan kestävää arkea. Ilmoittautuminen kiihdyttämöön on nyt auki ja se jatkuu 29. maaliskuuta saakka. Tänä vuonna kiihdyttämöön otetaan mukaan 25 kotitaloutta ilmoittautumisjärjestyksessä. Kiihdyttämö käynnistyy huhtikuussa ja päättyy kesäkuun alussa, tarkka aikataulu löytyy kaupungin verkkosivuilta. Kiihdyttämö toteutetaan etäyhteyksien välityksellä.

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö

Tavoitteena mahdollistaa porvoolaisten kestävä arki

– Kiihdyttämö on yksi Porvoon kaupungin tavoista mahdollistaa asukkaiden kestävä arki.Kiihdyttämössä asukkailla on mahdollisuus oppia kestävästä arjesta, laatia alan asiantuntijoiden avustuksella juuri heille itselleen sopiva suunnitelma kestävään elämäntapaan ja kokeilla sen toimivuutta myös käytännössä, kertoo kaupungin kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta.

Viime vuonna kiihdyttämöön osallistuneet kotitaloudet onnistuivat pienentämään hiilijalanjälkiään jopa 30 prosenttia kokeilujakson aikana. Kotitalouksien laatimien suunnitelmien perusteella kotitaloudet tähtäävät jopa 62 prosentin päästövähennykseen omassa arjessaan vuoteen 2030 mennessä.

– Jos kaikki kaupungin asukkaat laatisivat samankaltaisen suunnitelman ja veisivät sitä käytäntöön, vastaisi se noin 70 prosenttia kaupungin päästövähennystavoitteesta. Kiihdyttämö tarjoaa paitsi tietoa ja oivalluksia asukkaille myös kanavan, jota pitkin asukkaat voivat antaa palautetta kaupungille kestävän kaupungin kehittämiseksi. Juuri nämä ovat ne syyt, miksi kiihdyttämöä toteutetaan vuosittain, toteaa Päivärinta.

Pienillä teoilla kohti suuria vaikutuksia

Viime vuonna suosituimpien kestävän arjen tekojen joukkoon kuuluivat muun muassa lyhyemmät suihkut, kierrätetyn tuotteen ostaminen uuden sijaan, ostoslistan seuraaminen, ruokahävikin vähentäminen, kohtuudella syöminen sekä valmiustilan virrankulutuksen huomioiminen. Näitä tekoja kokeilivat vähintään puolet kiihdyttämön kotitalouksista kokeilujakson aikana.

– Kestävän arjen ei tarvitse olla hankalaa ja kallista. Päinvastoin! Kestävä arki voi myös tuoda taloudellista hyötyä. Esimerkiksi huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella vastaa noin viittä prosenttia lämmityskustannuksista, kertoo Päivärinta.

Kokonaisuus on suunniteltu kannustamaan kotitalouksia kestävään, eikä kotitalouksien tarvitse olla huolissaan julkisuudesta.

– Jokaisella kotitaloudella on jo ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisuus ilmaista halukkuutensa yhteistyöhön medioiden kanssa. Me kunnioitamme näitä valintoja eivätkä ne vaikuta kotitalouden mahdollisuuksiin osallistua kiihdyttämöön, selventää Päivärinta.

Myös yrityksiä haetaan mukaan

Kotitalouksien lisäksi kiihdyttämöön ovat tervetulleita myös yritykset, jotka haluavat tarjota tuotteitaan tai palveluitaan kotitalouksien kestävän arjen tukemiseksi. Porvoon kaupunki nostaa yritykset esiin omassa hankeviestinnässään kaupungin viestintäkanavissa. Kevään kiihdyttämöön on jo ilmoittautunut mukaan Porvoon Energia ja Rosk’n Roll. Lisäksi Porvoon kaupunki tarjoaa yhteistyössä KaaKau Oy:n kanssa kiihdyttämöön osallistuville kotitalouksille kaupunkipyörät veloituksetta käyttöön kokeilunjakson ajaksi.

Hanketta koordinoi kestävän tulevaisuuden asiantuntijayritys D-mat Oy.

Lisätietoja

Sanna Päivärinta

Kestävän kehityksen asiantuntija