Hoppa till innehåll

Är du intresserad av hållbara levnadsvanor? Anmäl dig till Acceleratorn!

Den årliga Acceleratorn för hållbara levnadsvanor kommer igen, och Borgåhushåll i olika storlekar söks för att delta och prova på en hållbar vardag. Anmälan till Acceleratorn är nu öppen och pågår till den 29 mars. I år tas 25 hushåll med i Acceleratorn enligt anmälningsordningen. Acceleratorn inleds i april och avslutas i början av juni, den exakta tidtabellen finns på stadens webbplats. Acceleratorn hålls på distans.

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö

Den årliga Acceleratorn för hållbara levnadsvanor kommer igen, och Borgåhushåll i olika storlekar söks för att delta och prova på en hållbar vardag. Anmälan till Acceleratorn är nu öppen och pågår till den 29 mars. I år tas 25 hushåll med i Acceleratorn enligt anmälningsordningen. Acceleratorn inleds i april och avslutas i början av juni, den exakta tidtabellen finns på stadens webbplats. Acceleratorn hålls på distans.

Målet är att möjliggöra en hållbar vardag för Borgåborna

Acceleratorn är ett av Borgå stads sätt för att möjliggöra en hållbar vardag för invånarna.

– I Acceleratorn har invånarna möjlighet att lära sig om en hållbar vardag, och med hjälp av experter inom området utarbeta en plan för hållbara levnadsvanor som passar just dem själva, och också prova på planen i praktiken, säger Sanna Päivärinta, stadens expert på hållbar utveckling.

Hushåll som deltog i Acceleratorn förra året lyckades minska sina koldioxidavtryck med rentav 30 procent under försöksperioden. Enligt planerna som utarbetades av hushållen siktar de på att minska utsläppen i sin egen vardag med upp till 62 procent före 2030.

– Om alla invånare i staden utarbetade en liknande plan och genomförde den, skulle det motsvara cirka 70 procent av stadens mål att minska utsläpp. Acceleratorn ger inte bara information och insikter till invånarna, utan också en kanal genom vilken invånarna kan ge feedback till staden för att utveckla en hållbar stad. Detta är anledningarna till att Acceleratorn hålls varje år, konstaterar Päivärinta.

Mot stora effekter med små gärningar

I fjol inkluderade de mest populära gärningarna för en hållbar vardag bland annat kortare duschar, att köpa en återvunnen produkt istället för en ny, följa en inköpslista, minska matsvinnet, äta med måtta och beakta energiförbrukningen genom standbyläge. Minst hälften av hushållen i Acceleratorn provade på dessa gärningar under försöksperioden.

– En hållbar vardag behöver inte vara krånglig och dyr. Tvärtom! En hållbar vardag kan också föra med sig ekonomiska fördelar. Att till exempel sänka rumstemperaturen med en grad motsvarar cirka fem procent av uppvärmningskostnaderna, säger Päivärinta.

Helheten är utformad för att uppmuntra hushållen att vara hållbara, och hushållen behöver inte oroa sig för publicitet.

– Varje hushåll har redan vid anmälan möjlighet att uttrycka sin vilja att samarbeta med medierna. Vi respekterar dessa val och de påverkar inte hushållets möjlighet att delta i Acceleratorn, förtydligar Päivärinta.

Även företag söks med

Förutom hushåll är även företag som vill erbjuda sina produkter eller tjänster för att stödja hushållens hållbara vardag välkomna med i Acceleratorn. Borgå stad lyfter fram företagen i sin egen kommunikation om projektet i stadens kommunikationskanaler. Borgå Energi och Rosk’n Roll har redan anmält sig till vårens Accelerator. Dessutom erbjuder Borgå stad i samarbete med KaaKau Oy hushållen, som deltar i Acceleratorn, stadscyklar som de kan använda utan kostnad under försöksperioden.

Projektet koordineras av D-mat Oy, expertföretag för en hållbar framtid.

Ytterligare information:

Sanna Päivärinta

Expert på hållbar utveckling