Siirry sisältöön

Kokonniemen liikuntakeskus lausuntokierrokselle

Porvoon kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 10. tammikuuta Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitteluperiaatteita ja hankkeen sisällön priorisointia. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula esittää, että kaupunginhallitus pyytää Kokonniemen liikuntakeskuksen vuorovaikutusraportista lausunnot lautakunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä.

Lausunnoissa pyydetään ottamaan erityisesti kantaa vuorovaikutuksen pohjalta laadittuihin hankkeen priorisointeihin sekä alueen käytön yleisiin suunnitteluperiaatteisiin koskien sisä- ja ulkotiloja.

Kokonniemen liikuntakeskuksen kiinteistö- ja konseptikehityssuunnitelma valmistui tammikuussa 2021. Syksyn aikana 2021 toteutettiin laaja asukkaiden ja eri sidosryhmien kuulemis- ja osallistamisprosessi, ja tämän perusteella konseptin muutostarpeita on arvioitu edelleen.

Erityiset panostukset matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksiin, kuten ulkoalueiden merkittävä kehittäminen ja nuorisoareena, saivat laajaa kannatusta. Jatkosuunnittelussa olisi ratkaistava muun muassa miten huippu-urheilun, seuraurheilun ja matalan kynnyksen harjoittelun tilat ja tarpeet suhteutuvat toisiinsa sekä ratkaistava toteutukseen ja taloudellisuuteen, kuten arkkitehtuuriin ja tilojen maksimointiin, liittyvät kysymykset.

– Vuorovaikutus osoitti selvästi, että alueen kehittämiselle on laaja tuki kuntalaisilta ja sidosryhmiltä ja erilaisilla käyttäjäryhmillä on erilaisia tarpeita. Luonnollisesti suuri ratkaistava asia on hankkeen hallintomalli ja miten rahoitus ratkaistaan niin, että se on tasapainoinen kaupungille, käyttäjille sekä mahdolliselle hankeyhtiölle käyttökustannukset huomioiden. Tähän ei ole vielä ehdotusta, vaan siitä tehdään esitys kevään aikana, sanoo kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren.

Lausuntokierroksen jälkeen kaupunginhallitus tekee päätösesityksen kaupunginvaltuustolle hankkeen kokoluokasta, sisällöstä, ensimmäisen toteutusvaiheen laajuudesta ja mahdollisesta hankeyhtiön perustamisesta.

Hankkeen toteutus mahdollista jaksottaa useille vuosille 2020-luvun aikana

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa Kokonniemen liikuntakeskuksen toteuttamiseen on varattu 25,3 miljoonaa euroa vuosille 2024–2028. Vuorovaikutuksen perusteella esiinnousseiden korkean ja keskitason prioriteettien mukaisten kehityssuuntien toteuttaminen nostaisi investoinnin peräti 55 miljoonaan euroon. Hankkeen toteuttaminen tullee edellyttämään myös yksityistä rahoitusta.

Näitä kehityssuuntia olisivat sisätilojen osalta muun muassa nykyisten jäähallien korvaaminen uudistiloilla ja siten, että nuorisojäähallia olisi mahdollista edelleen käyttää, keskusareena sisäpalloiluvetoisena monitoimiareenana, nuorisoareenan toteuttaminen ensisijaisesti Kokonhalliin, mailapelihalli ja Aurora-hallin kehittäminen.

Ulkotilojen osalta kehityssuuntia olisivat muun muassa pysäköinti ja liikenne, matalan kynnyksen ulkoliikuntapaikkojen kuten ulkokuntosalin, leikki- ja senioripuiston sekä parkour- ja kiipeilypaikkojen toteuttaminen, skeittialueen laajentaminen ja kehittäminen, lämmitettävä iso tekonurmi, pienpelikenttien lisääminen, uimalan ja muiden toimintojen kehittämisen tutkiminen alueella

– Kun otetaan huomioon hankkeen koko, toteutus olisi syytä jaksottaa ajallisesti siten, että investoinnin määräraha jakaantuu useille vuosille kuluvan vuosikymmenen aikana, sanoo kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittäminen käynnistyi kaupunginhallituksen päätöksestä kesällä 2019. Tavoitteena on, että Kokonniemen alue palvelee laajasti eri käyttäjäryhmiä ja houkuttelee matkustavaa urheilukansaa Porvooseen liikuntaohjelman 2030 mukaisesti. Tavoitteena on, että asemakaava valmistuu vuoden 2023 aikana ja alueen toteuttaminen voidaan käynnistää viimeistään vuonna 2024.