Siirry sisältöön

Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n hallitus- ja toimitusjohtajavalinnat kaupunginhallituksen käsiteltävänä

Porvoon kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan maanantaina 12. syyskuuta Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n hallituksen ja toimitusjohtajan valintaa.

Porvoon kaupungin tunnus.

Porvoon kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan maanantaina 12. syyskuuta Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n hallituksen ja toimitusjohtajan valintaa.

Yhtiön hallitusjäseniä sekä toimitusjohtajaehdokkaita kartoitettiin ja haastateltiin kesä-elokuun aikana konsulttiyhtiön sekä kaupungin viranhaltijoista koostuvan valmisteluryhmän kesken.

Yhtiön hallituksen osalta lähtökohtana oli, että hallituksessa on riittävästi osaamista liikunta- ja tapahtumatoiminnasta, projektihallinnasta kiinteistökehityshankkeissa, rahoituksesta sekä kuntapäätöksenteosta ja kaavoituksesta.
Valmisteluryhmä esittää, että Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n hallituksen jäseniksi valitaan:

  • DI, kiinteistökehitysjohtaja Niina Puumalainen
  • DI, rakennusarkkitehti, hankejohtaja Tero Tenhunen
  • KTM, edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa
  • FT, KTM, yliopettaja Aila Ahonen

Puumalaista esitetään hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön toimitusjohtajalta edellytettiin lisäksi kykyä suoriutua kehitysyhtiölle annettavista tehtävistä, vahvaa projekti- ja talousosaamista, olennaisten verkostojen tuntemusta sekä kykyä tarpeelliseen sidosryhmätyöskentelyyn. Valmisteluryhmä esittää, että toimitusjohtajaksi valitaan KTM, rakennusarkkitehti Kalle Myllymäki.

Kokonniemen liikuntakeskus Oy on kehitysyhtiö, jonka tehtävänä on laatia alueen hankesuunnitelma vuoden 2023 loppuun mennessä. Hankesuunnitelman tulee sisältää mm. suunnitelmat ulkoalueista ja rakennusten sijoittelusta, päivitetty kustannusarvio, taloudellinen kokonaistarkastelu, kuvaus liikuntakeskuksen toiminnan johtamisesta ja ylläpidosta sekä toteutusaikataulu ja kuvaus hankkeen rahoituksesta.

Kaupunginhallitus päättää yhtiön hallitusjäsenten valinnasta, ja evästää yhtiön hallitusta toimitusjohtajan valinnasta.