Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar valen av en styrelse och en verkställande direktör för Kokonniemen liikuntakeskus Oy

Stadsstyrelsen i Borgå behandlar vid sitt möte måndagen den 12 september valet av en styrelse och en verkställande direktör för Kokonniemen liikuntakeskus Oy.

Porvoon kaupungin tunnus.

Ett konsultbolag och en beredningsgrupp som bestod av tjänsteinnehavare hos staden kartlade och intervjuade kandidater till bolagets styrelse och verkställande direktör i juni–augusti.

Utgångspunkten för bolagets styrelse var att styrelsen ska ha en tillräcklig kompetens om idrotts- och evenemangsverksamhet, projekthantering i fastighetsutvecklingsprojekt, finansiering samt om kommunalt beslutsfattande och planläggning.
Beredningsgruppen föreslår att följande personer utses till Kokonniemen liikuntakeskus Oy:s styrelse:

  • DI, fastighetsutvecklingsdirektör Niina Puumalainen
  • DI, byggnadsarkitekt, projektdirektör Tero Tenhunen
  • EM, intressebevakningsdirektör Antti Kalliomaa
  • FD, EM, överlärare Aila Ahonen

Puumalainen föreslås bli styrelsens ordförande.

Bolagets verkställande direktör förutsattes också ha förmåga att klara sig av uppgifter som ges till utvecklingsbolaget, en stark projekt- och ekonomikompetens, kännedom om väsentliga nätverk samt förmåga till behövligt arbete med intressentgrupper. Beredningsgruppen föreslår att EM, byggnadsarkitekt Kalle Myllymäki väljs till verkställande direktör.

Kokonniemen liikuntakeskus Oy är ett utvecklingsbolag som har till uppgift att före utgången av år 2023 utarbeta en projektplan för området. I projektplanen ska det bl.a. ingå planer på uteområden och placeringen av byggnader, en uppdaterad kostnadsberäkning, en ekonomisk totalöversyn, en beskrivning av hur idrottscentrets verksamhet leds och upprätthålls samt en tidsplan för hur projektet kan realiseras och en beskrivning av projektets finansiering.

Stadsstyrelsen beslutar om valet av styrelsemedlemmar, och ger bolagets styrelse vägledning i valet av verkställande direktör.