Siirry sisältöön

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös koskien Ilolanjoen padon aiheuttamien vettymishaittojen korvausta

Ilolanjoen pohjapato rakennettiin vuonna 2006. Padon tarkoituksena on varmistaa Sannaisten vedenottamon pohjaveden riittävyyttä ja laatua. Pato vähentää pohjaveden purkautumista jokeen ja vähentää suolaisen meriveden pääsyä pohjavesikerrostumaan.

Pohjapato aiheuttaa vettymishaittoja joillekin padon yläpuolella sijaitseville pelloille (yhteensä 23,6 hehtaaria). Vettymishaitat korvattiin padon rakentamisen jälkeen lupaviranomaisen päätöksen mukaisesti. Kolme maanomistajaa on jälkeenpäin ilmaisseet tyytymättömyyttä maksettuihin korvauksiin ja hakeneet muutosta korvauspäätökseen Aluehallintovirastolta vuonna 2016.  Hakemus hylättiin, kuten myös maanomistajien valitus asiasta Vaasan hallinto-oikeuteen 2019.

Maanomistajat valittivat edelleen päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka antoi päätöksensä asiasta 30.12.2020.  KHO muutti päätöstä siltä osin, että palautti maanomistajien mukaan kokonaan viljelykelvottomaksi muuttuneiden lohkojen osalta (yhteensä 1,0 hehtaaria) korvausasian uudelleen arvioitavaksi Aluehallintovirastolle. Muilta osin maanomistajien valitukset hylättiin.