Siirry sisältöön

Kotitalous tai yritys, ilmoittaudu mukaan kestävän arjen kokeiluun

Porvoon kaupunki osallistuu jo kolmatta kertaa kansainväliseen Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö -hankkeeseen. Mukaan etsitään nyt porvoolaisia kotitalouksia kokeilemaan, mitä yhden maapallon kokoinen elämä tarkoittaa käytännössä ja, millaisin arjen keinoin siihen on mahdollista päästä. Kiihdyttämöön voivat hakea kaikenkokoiset kotitaloudet, niin suurperheet, kommuunit kuin yhden hengen taloudetkin.

Kotitalouksien lisäksi kiihdyttämöön haetaan mukaan myös yrityksiä, jotka haluavat kehittää tai markkinoida kotitalouksien kestävään elämäntapaan liittyviä tuotteitaan ja palveluitaan. Porvoon kaupunki nostaa yritykset esiin omassa hankeviestinnässään kaupungin omissa viestintäkanavissa.

Kiihdyttämö käynnistyy tammikuussa 2021. Ilmoittautuminen kiihdyttämöön on nyt auki ja jatkuu 15. joulukuuta saakka.

Kotitaloudet kokeilevat kestävää arkea

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö alkaa hiili- ja materiaalijalanjälkien laskemisella kiihdyttämöön osallistuville kotitalouksille. Tulosten perusteella kotitaloudet laativat oman tiekarttansa kestävään elämäntapaan tammikuussa etäyhteyksien välityksellä pidettävässä tiekarttatyöpajassa.

– Tiekartta ulottuu nykyhetkestä aina vuoteen 2030. Tavoitteena on, että kotitaloudet löytävät tarjolla olevasta keinovalikoimasta itselleen ja omaan elämäntilanteeseensa sopivia arjen tekoja, joiden avulla elämäntapojen ilmastovaikutus saataisiin kestävälle tasolle seuraavan noin kymmenen vuoden aikana, toteaa kiihdyttämöä koordinoivan D-mat Oy:n toimitusjohtaja Michael Lettenmeier.

Kotitaloudet laativat tiekartan pääasiassa itseään varten. Joitakin tiekartalle valittuja arjen tekoja kuitenkin kokeillaan neljän viikon pituisella kokeilujaksolla.

– Kiihdyttämön päätteeksi järjestetään tulevaisuustyöpaja, jossa kotitaloudet saavat vielä tietää, mikä vaikutus kokeilujaksolle valituilla teoilla olisi kotitalouksien hiilijalanjälkeen, jos kotitaloudet noudattaisivat kokeilujakson elämäntapaa myös jatkossa, kertoo Lettenmeier.

Yritykset mukana kehittämässä kestävän arjen palveluita

Kiihdyttämöön voivat ilmoittautua mukaan kaikki yritykset, joiden tuote tai palvelu tukee porvoolaisia kotitalouksia kestävässä arjessa ja, jotka haluavat olla mukana kehittämässä kestävään elämäntapaan liittyviä palveluita.
– Kestävät elämäntavat tarkoittavat valtavaa liiketoimintapotentiaalia yrityksille. Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tuotekehitykselle ja -markkinoinnille suoraan tärkeän kohderyhmän kanssa, toteaa Lettenmeier.

Yritykset ovat tervetulleita osallistumaan tammikuussa järjestettävään tiekarttatyöpajaan. Työpajassa yrityksillä on mahdollisuus kertoa omista kestävän elämän palveluistaan tai tuotteistaan suoraan kotitalouksille ennen kokeilujakson alkamista.
– Neljän viikon kokeilujakson aikana yritykset voivat tarjota omia tuotteitaan ja palveluitaan kotitalouksien käyttöön helpottamaan kestävien valintojen tekemistä, kertoo Lettenmeier.

Tietoa kestävämmän Porvoon kehittämiseen

Porvoon kaupungin tavoitteena on olla ilmastotyön edelläkävijä ja hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä.
– Kiihdyttämöstä saadut kokemukset ovat erittäin tärkeitä Porvoon kaupungille kestävän arjen kehittämisen tueksi. Kotitalouksille ja yrityksille kiihdyttämö tarjoaa siis yhden kanavan olla mukana kehittämässä kaupunkia kestävämpään suuntaan, kertoo kaupungin kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta.

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö on käynnissä samanaikaisesti Iissä, Kauniaisissa sekä Porvoossa. Tarkka aikataulu ja lisätietoa hankkeesta löytyy kiihdyttämön omilta verkkosivuilta. Hanketta koordinoi D-mat Oy.

Lisätietoja

Kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta
puh. 040 676 1479
sanna.paivarinta@porvoo.fi

D-mat Oy:n toimitusjohtaja Michael Lettenmeier
puh. 040 541 2876
michael@d-mat.fi