Hoppa till innehåll

Hushåll eller företag, anmäl dig till ett försök för en hållbar vardag

Borgå stad deltar redan för tredje gången i det internationella projektet Accelerator för hållbara levnadsvanor. Nu letar vi efter hushåll i Borgå till att prova på vad ett liv i samma storlek som jorden i praktiken innebär och med vilka vardagliga metoder det är möjligt att uppnå det. Hushåll av alla storlekar med såväl storfamiljer, kollektiv som en enda person kan söka till acceleratorn för hållbara levnadsvanor.

Utöver hushåll söker vi också sådana företag till acceleratorn som vill utveckla eller marknadsföra sina produkter och tjänster kring hållbara levnadsvanor hos hushåll. Borgå stad lyfter företag fram i sin egen kommunikation om projektet på stadens egna kanaler.

Acceleratorn startar i januari 2021. Anmälan till accelerator är nu öppen och pågår till den 15 december.

Hushåll testar hållbar vardag

Acceleratorn för hållbara levnadsvanor börjar med att koldioxid- och materialavtrycken för respektive hushåll i projektet beräknas. På basis av resultaten utarbetar hushållen en egen vägkarta för hållbara levnadsvanor i en verkstad som ordnas på distans i januari för ändamålet.

– Vägkartan sträcker sig från dagsläget till år 2030. Målet är att hushållen ur ett urval metoder till buds ska hitta sådana gärningar för vardagen som är lämpliga för dem själva och deras livssituation och med vilka man kunde få klimateffekten av levnadsvanorna till en hållbar nivå under följande cirka tio år, säger Michael Lettenmeier, verkställande direktör för D-mat Oy, som koordinerar Acceleratorn.

Hushållen utarbetar vägkartan huvudsakligen för eget behov. Vissa vardagliga gärningar till vardags som valts för vägkartan testas under en testperiod på fyra veckor. 

– I slutet av acceleratorn arrangeras en futuristisk verkstad där hushållen får veta vilken verkan gärningarna som valdes för vägkartan skulle ha på deras koldioxidavtryck om de även framdeles skulle följa samma levnadsvanor som under testperioden, berättar Lettenmeier.

 Företag utvecklar tjänster för hållbar vardag

Alla företag med såväl produkter eller tjänster till stöd för en hållbar vardag hos hushåll i Borgå som vilja att delta i att utveckla tjänster, som stöder hållbara levnadsvanor, kan anmäla sig till acceleratorn.

– Hållbara levnadsvanor innebär en väldig potential för affärsverksamhet hos företag. acceleratorn för hållbara levnadsvanor erbjuder företagen möjligheter till utveckling och marknadsföring av produkter direkt med en viktig målgrupp, konstaterar Lettenmeier.

Företag är välkomna att delta i vägkartaverkstaden som ordnas i januari. På verkstaden kan företagen innan testperioden börjar direkt för hushållen berätta om sina tjänster för hållbart livet eller om sina produkter.

– Under den fyra veckor långa testperioden kan företagen erbjuda hushållen sådana egna produkter och tjänster som underlättar hållbara val till vardags, berättar Lettenmeier.

Information om utvecklingen av ett hållbarare Borgå

Borgå stad siktar på att vara pionjär inom klimatarbetet, och en koldioxidneutral stad senast år 2030.

– Erfarenheterna från acceleratorn är mycket viktiga för Borgå stad när det gäller att stöda utvecklingen av hållbar vardag. Acceleratorn ger således hushållen och företagen en kanal för att delta i att utveckla staden i en mer hållbar riktning, berättar Sanna Päivärinta, expert på hållbara utveckling i staden.

Acceleratorn för hållbara levnadsvanor körs samtidigt i Ijo, Grankulla och Borgå. Projektets webbplats har en exakt tidsplan och mer information. Projektet koordineras av D-mat Oy.

Mer information:

Sanna Päivärinta, expert på hållbar utveckling
tfn 040 676 1479
sanna.paivarinta@porvoo.fi

Michael Lettenmeier, verkställande direktör för D-mat Oy
tfn 040 541 2876
michael@d-mat.fi