Siirry sisältöön

Kulttuuriohjelman laadinta käynnistyy Porvoossa

Porvoon kaupungin Kulttuuriohjelman 2030 laatiminen käynnistyy ja kevään aikana ohjelman sisältöön voi vaikuttaa eri tavoin.

Porvoon kaupungin Kulttuuriohjelman 2030 laatiminen käynnistyy ja kevään aikana ohjelman sisältöön voi vaikuttaa eri tavoin.

Kulttuuriohjelma luo linjan ja määrittelee kaupungin kulttuuritoiminnan tavoitteet, päämäärät ja vision 2020–2030. Sivistyslautakunta keskustelee ohjelman linjauksista kokouksessaan 23. tammikuuta 2020.

Kulttuuriohjelman laadinta on kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vuosien 2020–2021 keskeisiä tavoitteita. Lähtökohtina ovat kaupungin nykytilanne ja uusi, ajan tasalle saatettu Laki kuntien kulttuuritoiminnasta, joka nostaa kunnallisen kulttuuritoiminnan profiilia.  

Kyselyitä, keskustelutilaisuuksia ja kulttuurifoorumeita tulossa

Kulttuuripalvelut koordinoi ohjelman toteutusta. Ohjelma huomioi kaupungin strategian ja toimialojen järjestämän ja toteuttaman kulttuuri- ja taidetoiminnan laajan ja monialaisen yhteistyön mm. varhaiskasvatuksessa, koulujen opetuksessa ja sosiaali- ja terveystoimen toiminnassa. Kunnallisen kulttuuritoiminnan ohessa otetaan huomioon myös yksityiset toimijat. Kevään aikana osallistetaan mm. taiteilijoita, järjestöjä, päättäjiä, muita yhteistyökumppaneita, yrittäjiä ja luovan alan toimijoita.

– Asukkaiden, kumppaneiden ja verkostojen kuuleminen on tärkeää, sillä he järjestävät huomattavan osan alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä toimintaa, kuvaa kulttuuripalveluiden päällikkö Susann Hartman.  

– Kulttuuriohjelman laatiminen edellyttää selvitystyötä toimijoiden välisestä työnjaosta, toimintatavoista ja sisällöistä ja niiden alueellisista ja taloudellisista vaikutuksista. Tulosten pohjalta on mahdollista luoda selkeät ja realistiset tavoitteet ja visio, joka kantaa pitkälle, toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Kukkonen.   

Kunnallista kulttuuritoimintaa toteuttavat Porvoossa mm. kirjastot, kulttuuripalvelut, taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset kuten musiikkiopisto ja taidekoulu sekä vapaan sivistystyötä edustava kansalaisopisto. Myös nuorisopalveluilla on merkittävä rooli nuorisokulttuurin kehittämisessä ja yhdyspintoja ja yhteistyömuotoja löytyy myös liikunnalta.   

Lisätietoa
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Kukkonen
puh. 040 4891 754
merja.kukkonen@porvoo.fi

Kulttuuripalveluiden päällikkö Susann Hartman
puh. 040 550 4527
susann.hartman@porvoo.fi