Hoppa till innehåll

Arbetet med Kulturprogrammet inleds i Borgå

Arbetet med Borgå stads Kulturprogram 2030 inleds och under våren kan alla intresserade delta i utarbetandet av programmet på olika sätt.

Arbetet med Borgå stads Kulturprogram 2030 inleds och under våren kan alla intresserade delta i utarbetandet av programmet på olika sätt.

Kulturprogrammet skapar riktlinjer och definierar målsättningarna och visionen för stadens kulturverksamhet 2020–2030. Bildningsnämnden behandlar programmets linjedragningar på sitt möte den 23 januari 2020.

Utarbetandet av ett kulturprogram är en central målsättning för stadens kultur- och fritistjänster åren 2020–2021. Programmet baserar sig på stadens nuläge och på den nya, uppdaterade Lagen om kommunal kulturverksamhet, som höjer profilen för kommunal kulturverksamhet.

Enkäter, diskussionstillfällen och kulturforum utlovas

Kulturtjänster koordinerar arbetet med programmet. Programmet utgår från stadens strategi och den breda och mångformade kultur- och konstverksamhet stadens sektorer arrangerar bland annat inom småbarnsfostran, skolornas undervisning och social- och hälsovårdssektorn. Vid sidan om den kommunala verksamheten beaktas också de privata aktörerna. Under våren inbjuds bland andra konstnärer, organisationer, beslutsfattare, övriga samarbetspartner, företagare och företrädare för den kreativa branschen att delta i arbetet.

– Det är viktigt att höra invånarna samt våra samabetspartner och nätverk, eftersom de står för en betydande del av den lokala, riksomfattande och internationella verksamheten, sammanfattar Susann Hartman, chef för kulturtjänster.  

– Kulturprogrammet förutsätter utredningsarbete om arbetsfördelningen, verksamhetsformerna och innehållet mellan olika aktörer samt om kultursektorns regionala och ekonomiska inverkan. Utgående från resultaten är det möjligt att skapa långsiktiga, inspirerande, tydliga och realistiska målsättningar och visioner, säger kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen. 

Kommunal kulturverksamhet erbjuds i Borgå av bland andra biblioteken, kulturtjänster, läroinrättningarna för grundläggande konstundervisning som musikinstitutet och konstskolan samt fritt bildningsarbete av medborgarinstitutet. Även ungdomstjänster har en betydande roll i utvecklandet av ungdomskulturen och samarbetsformer erbjuds också idrottstjänster.

Tilläggsuppgifter:
Kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen
tfn 040 4891 754
merja.kukkonen@porvoo.fi

Chef för kulturtjänster Susann Hartman
tfn 040 550 4527
susann.hartman@porvoo.fi