Siirry sisältöön

Kvarnbackens skolan esiopetustiloja koskeva tarveselvitys on käynnissä

Kasvun ja oppimisen lautakunta käsittelee kokouksessaan 19. tammikuuta käynnissä olevaa tarveselvitystä, joka koskee esiopetuksen tiloja Kvarnbackens skolan yhteytyessä.

Porvoon kaupungin tunnus.

Kvarnbackens skolan tarvekartoitus on alkanut ja lautakunta tutustuu tähänastiseen selvitykseen. Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy selvityksen kevättalvella ja myös ruotsinkielinen koulutusjaosto käsittelee sitä. Tarveselvitys toimii pohjana hankesuunnittelulle, josta päättää kaupunginhallitus.

Kvarnbackens skolan tarveselvityksen lähtökohtana on esiopetuspaikkojen tarve keskustassa

Satumäen ruotsinkielinen päiväkoti on tilanpuutteen vuoksi siirtänyt osan esiopetustoiminnasta päiväkodin ulkopuolelle. Lukuvuonna 2022–23 osa toiminnasta on sijoitettu Kvarnbackens skolaan, kun taas osa esiopetuksesta on edelleen Satumäen päiväkodissa.

– Ruotsinkielisen esiopetustoiminnan ja varhaiskasvatuksen lisätilojen tarve keskustan alueella näyttää olevan pysyvä ja nyt tarvitaan pidempiaikainen ratkaisu. Tarveselvityksen lähtökohtana on, että päiväkodin esiopetus siirtyisi kokonaan Kvarnbackens skolaan, ruotsinkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen johtaja Rikard Lindström kertoo.

– Hyvin toimiva ja turvallinen esiopetustoiminta Kvarnbackens skolassa edellyttää, että niin kiinteistö kuin piha muutetaan tähän uuteen toimintaan soveltuvaksi. Tarveselvityksessä todetaan, mitä toimenpiteitä tarvitaan ja mitä vaihtoehtoja on.

Kvarnbackens skolan kiinteistö on kunnostettu ja sen tekninen kunto on hyvä, mutta kiinteistöä ja koulunpihaa on muutettava, jotta ne soveltuisivat esiopetukseen. Koulun pihalla on myös piharakennus, jossa oppilashuollolla on omat tilansa. Rakennus puretaan ja tarvekartoituksessa otetaan kantaa myös siihen, missä oppilashuollon tilojen pitäisi olla sen jälkeen.

Kvarnbackens skolassa on nykyisin noin 350 oppilasta jaettuna 17 perusopetusryhmään.

Esiopetuksen siirto Satumäen päiväkodista ja piharakennuksen purku tarkoittavat lisärakennuksen tarvetta.