Hoppa till innehåll

Behovsutredningen gällande förskoleundervisningen vid Kvarnbackens skola är under arbete

Nämnden för växande och lärande behandlar på sitt möte den 19 januari den pågående behovsutredningen gällande lokaler för förundervisning vid Kvarnbackens skola.

Porvoon kaupungin tunnus.

Behovsutredningen för Kvarnbackens skola har inletts och nämnden tar del av utredningen hittills. Utredningen skall under vårvintern godkännas av nämnden för växande och lärande och även behandlas av svenskspråkiga utbildningssektionen. Behovsutredningen fungerar som grund för projektplanering, som stadsstyrelsen beslutar om.

Behovsutredningen för Kvarnbackens skola utgår från behovet av förskoleplatser i centrum

Sagobackens daghem har på grund av utrymmesbrist utlokaliserat en del av förskoleundervisningen. Under läsåret 2022–23 är en del av verksamheten placerad i Kvarnbackens skola, medan en del av förskolebarnen är kvar i Sagobackens daghem.

– Behovet av mer utrymmen för svenskspråkig förskoleundervisning och småbarnspedagogik på centrumområdet verkar bestå och en långsiktigare lösning behövs därmed. Behovsutredningen utgår från att daghemmets förskoleundervisning helt och hållet skulle flytta till Kvarnbackens skola, berättar Rikard Lindström, direktör för svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

– En välfungerande och trygg förskoleundervisning i Kvarnbackens skola kräver att såväl fastighet som gårdsplan anpassas till denna nya verksamhet. Behovsutredningen tar ställning till vilka åtgärder som behövs och vilka alternativ det finns.

Kvarnbackens skolas fastighet har renoverats och det tekniska skicket är gott, men fastigheten och skolgården behöver åtgärdas för att vara lämpliga för förskoleverksamhet. På skolan gård finns även en gårdsbyggnad, där elevvården har sina utrymmen. Byggnaden skall rivas och behovsutredningen tar även ställning till var elevvården har sina utrymmen efter det.

I Kvarnbackens skola finns idag ca 350 elever fördelade på 17 basgrupper.

En flytt av förskoleundervisningen från Sagobackens daghem och rivningen av gårdsbyggnaden leder till att en tillbyggnad kommer att behövas.