Siirry sisältöön

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunnan päätökset 11.2.2020

Toimitusjohtajan katsaus

Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan selonteon tilapalvelujen ajankohtaisista asioista.

Elintarvikkeiden hankinta, asiakaskohtainen sopimus

Porvoon tilapalveluiden johtokunta on 11.6.2019 § 27 päättänyt, että elintarvikehankinnat tehdään yhteishankintana KL-Kuntahankinnat (myöhemmin Hansel) kautta.  Päätös hankinnasta on tehty 12.12.2019 ja puitesopimustoimittaja sopimuskaudelle 30.12.2019 – 31.1.2024 on Kespro Oy. Johtokunta päätti, että asiakaskohtainen sopimus elintarvikkeiden ja non-food tuotteiden hankinnasta solmitaan Kespro Oy:n kanssa.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Kuntalain 67 §:n mukaan johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksen on edistää strategian, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista, toiminnan lainmukaisuutta, hyvän hallintotavan toteutumista sekä niihin liittyvien riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Johtokunta hyväksyi toimitusjohtajan selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden johtokunnan lausunto Liikutaan Porvoon mitalla- liikuntaohjelmasta 2030

Kaupunginhallitus on 16.12.2019  § 371 päättänyt pyytää lausunnot Liikutaan Porvoon mitalla -liikuntaohjelmasta 2030. Liikelaitoksen johtokunnan antaman lausunnon mukaan omaehtoisen liikkumisen tukemisella voidaan parantaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Työmatkaliikunnalla ja työpäivän aikana tapahtuvien siirtymien suunnittelulla voidaan tukea sekä kestäviä toimintamalleja että parantaa työssä jaksamista. Porvoon kaupunkiorganisaatiolla on keskeinen rooli työnantajana oman henkilöstönsä omaehtoisen liikkumisen tukemiseksi. Liikuntatilojen ja -alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida elinkaarenaikainen hoito ja ylläpito. Tämä edellyttää toimialoja ylittävää yhteistyötä jo suunnitteluvaiheesta lähtien.

Viranhaltijapäätökset

Johtokunta merkitsi toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset nro:t 97-112/2019,  1-10/2020, palvelupäällikön viranhaltijapäätöksen 1/2020 ja ruokapalvelupäällikön viranhaltijapäätöksen 1/2020 tiedoksi.