Siirry sisältöön

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunnan päätökset 16.2.2021

Toimitusjohtajan katsaus

Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan selonteon tilapalvelujen ajankohtaisista asioista.

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Kuntalain 67 §:n mukaan johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on edistää strategian, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista, toiminnan lainmukaisuutta, hyvän hallintotavan toteutumista sekä niihin liittyvien riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa.

Johtokunta hyväksyi toimitusjohtajan selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Viranhaltijapäätökset

Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset 61-63/2020 sekä 41-64/2021, palvelupäällikön viranhaltijapäätöksen 1/2021 ja ruokapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset 1-2/2021