Siirry sisältöön

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunnan päätökset 17.3.2020

Toimitusjohtajan katsaus 

Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan selonteon tilapalvelujen ajankohtaisista asioista. 

Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden tilinpäätös vuodelta 2020 

Porvoon tilapalveluiden liikevaihto oli vuonna 2019  18 274 752, 25 euroa ja tulos oli -620 799,31 euroa alijäämäinen. Talousarvio on laadittu alijäämäiseksi tavoitteena aikaisempien  vuosien kumulatiivisen ylijäämän purkaminen investointien rahoituskulujen ja poistojen kattamiseksi. Tulos on noin 200 000 euroa ennakoitua heikompi.

Ennakoitua heikompi tulos johtuu talousarviovuonna käyttöön otetusta uudesta laskutuskäytännöstä. Palvelutalojen ateriapaketit on laskutettu aikaisempaa alhaisemmalla yksikköhinnalla, jolloin poikkeama talousarvioon oli noin – 500 000 euroa. Ateriamäärät kasvoivat jonkin verran aikaisemmasta vuodesta.  Syksyllä 2019 aloitettiin toimintolaskenta-hanke hinnoittelun tarkistamiseksi. SOTE-ateriapalvelut on edelleen omassa tulosyksikössä, mutta tuotanto on keskitetty Johannisbergin aluekeittiöön.

Koulujen ja päiväkotien ruokapalveluiden liikevaihto on ennakoidulla tasolla.

Keskuskeittiön koneiden ja kaluston poistot sekä rakennuttamiskulut on pääosin poistettu vuoteen 2021 mennessä. 

Toimitilapalveluiden myynti on on kasvanut noin 6 % (noin 437 000 euroa) edellisestä vuodesta. 

Siivouksen liikevaihto on kasvanut edellisestä vuodesta noin 120 000 eurolla. 

Johtokunta esitti, että tilivuoden 2019 alijäämä -620 799,31 euroa kirjataan tulostilille Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden taseeseen oman pääoman vähennyksenä.

Johtokunta allekirjoitti kokouksessa Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden 2019 erillistilinpäätöksen, antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdisteltäväksi Porvoon kaupungin tilinpäätökseen. 

Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden henkilöstöraportti vuodelta 2019 

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut noudattaa Porvoon kaupungin henkilöstöohjelmaa ja yhteisiä toimintaperiaatteita. Henkilöstöohjelma 2019-2022 pohjautuu kaupunkistrategiaan.
Porvoon kaupunkiorganisaation arvot on kirjattu henkilöstöohjelmaan.  Arvot yhdessä, rohkeasti, vastuullisesti ja toisiamme arvostaen näkyvät jokapäiväisessä työssä. 

Johtokunta hyväksyi Porvoon tilapalveluiden henkilöstöraportin vuodelta 2019. 

Talouden seurantaraportti,  helmikuu 2020 

Merkittiin talouden seurantaraportit tiedoksi.

Todettiin, että tässä tilanteessa talouden seurantaraporteista ei voi vetää johtopäätöksiä talouden totetumisesta. 

Viranhaltijapäätökset 

Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset 11-16/2020. 

Ilmoitusasia 

Johtokunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen 3.2.2020 § 26 päätöksen koskien Paras arkenakin – ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2023.